Nghề kim hoàn trên phố Hàng Bạc

Hàng Bạc là một phố nổi tiếng trong 36 phố cổ của Thăng Long-Hà Nội. Từ thời xa xưa, đây là khu vực thương mại sầm uất, có nghề kim hoàn đặc sắc. Phố Hàng Bạc được hình thành từ thế kỷ 18. Đời Hậu Lê, khu vực này là đất thuộc giáp Nỗ Hạ, phường Đông Các; đến nửa đầu thế kỷ 19 là đất các thôn Đông Thọ và Dũng Hãn, thuộc tổng Hữu Túc; sang giữa thế kỷ 19 thì hai thôn sát nhập với nhau làm một gọi là thôn Dũng Thọ, thuộc tổng Đông Thọ.

소스코드

링크공유