Huyền bí tập tục người Dao đỏ

Mỗi dịp Xuân về, người Dao đỏ ở huyện Bát Xát (Lào Cai) lại rộn ràng tổ chức những lễ hội, tập tục cổ xưa huyền bí, tưởng nhớ đến tổ tiên và cội nguồn mang tính nhân văn sâu sắc. Lễ cấp sắc 12 đèn gồm nhiều dòng họ chính là dịp để người Dao tri ân cội nguồn và nhớ về tổ tiên. (Truyền thuyết của người Dao đỏ ở Bát Xát)“Lễ cấp sắc của người Dao chúng được tổ chức theo nhiều cấp bậc từ gia đình đến một dòng họ và linh thiêng nhất là lễ cấp sắc 12 đèn của nhiều dòng họ trong vùng. Nghi lễ lần này cấp sắc cho 47 cặp vợ chồng thuộc 4 dòng họ: Chảo, Lý, Tẩn và Bằng”.

소스코드

링크공유