13/02/2016 22:50 GMT+7 Email Print Like 0

ຕົ້ມເຄັມປາ ດ້າຍຮວ່າງ

ໂຮງງານ ເຈີ່ນລ້ວນ ພ້ອມກັບລາຍການອາຫານຕົ້ມເຄັມປາຂອງໝູ່ ບ້ານດ້າຍຮວ່າງ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ໄດ້ຖືກໜ້າເວັບ Google ຄັດເລືອກ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມ ລາຍການ “Help Small Business think Big” ທີ່ ປະເທດ ສິງກະໂປ. ຕົ້ມເຄັມປາ ດ້າຍ ຮວ່າງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃນເທົ່າ ນັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ຮັບການຂາຍອອກສູ່ຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະປີໃໝ່. 
ບ້ານ ດ້າຍຮວ່າງ(ປະຈຸບັນແມ່ນບ້ານ ເຍີນເຫົ້າ, ຕາແສງ ຮວ່າເຫົ້າ, ເມືອງ ຫຼິ້ຍີນ, ຮ່ານາມ)ເຄີຍເປັນສະຖານທີ່ຂຶ້ນຊື່ລືສຽງກັບບົດປະພັນ “ໝູ້ບ້ານຫວູດ້າຍ” ຂອງອະດີດນັກຂຽນ ນາມກາວໃນເມື່ອກ່ອນ.  ສ່ວນໝູ່ບ້ານດ້າຍຮວ່າງໃນປັດຈຸບັນພັດມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໄປທົ່ວກັບ ​ ລາຍ​ການອາຫານຕົ້ມເຄັມປາມູນ​​ເຊື້ອ.
 
ແຕ່ກີ້ແຕ່ກອນ, ບ້ານ ຫວູດ້າຍ ເປັນເຂດນຳ້ເລິກ ປູກ​ເຂົ້າກໍ່ບໍ່ພໍກິນ, ການລ້ຽງສັດກໍ່ບໍ່ພັດທະນາ, ພຽງແຕ່​ມີໜອງຫຼາຍແຫ່ງ, ເໝາະ ກັບການຂຸດໜອງລ້ຽງປາເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງໄລຍະ ທ້າຍປີ, ຊາວບ້ານຈຶ່ງ ສະຫນອງຈັບປາແລ້ວແບ່ງກັນກິນ. ເພື່ອປະໄວ້ກິນ​ຍາວ​ນານ, ຊາວ ບ້ານ ຈຶ່ງເອົາປາໄປຕົ້ມເຄັມໄວ້. ຊາວ​ບ້ານ​ຕົ້ມເຄັມ​ປາ​ໃສ່​ໝໍ້ດິນ​ປະ​ໄວ້​ກິນ​​ເປັນ​ເດືອນ. ປະ​ເພດ​ປາ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ຕົ້ມ​ເຄັມ​ໃຫ້​ແຊບ​ແມ່ນ​ປາ​ໂຄກໃຫຍ່ຂະໜາດ 3-4 ກິໂລ, ກ່ອນຈະເອົາໄປຕົ້ມເຄັມ, ຕ້ອງ​ລ້າງ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ສະອາດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ນຳ້ບີ​ປາແຕກ. ເຄື່ອງປຸງນຳໃຊ້ໃນການ ປຸງແຕ່ງເຍື່ອງອາຫານຕົ້ມເຄັມປາລວມມີ: ຂ່າ, ຂີງ, ນຳ້ໝາກນາວ, ​ນ້ຳ​ຕານ​ໄໝ້ ແລະ ນຳ້ປາ.
 
ຕາມເຈົ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດ ຕົ້ມເຄັມປາພື້ນເມືອງ ເຈີ່ນບ້າລ້ວນ, ​ແມ່ນແຕ່ກ່ອນ​ພວກ​ຜູ້​ເຖົ້າ​ເພິ່ນ​ມັກ​ເອົາ​ນ້ຳ​ແຊ່​ກະ​ປູ​ຕົ້ມ,  ແຕ່ປະຈຸບັນ ນີ້ເຂົາເຈົ້າມັກເອົານຳ້ປາແຊບມາໃຊ້​ແທນກໍ່​ບໍ່ເຮັດໃຫ້​ເສຍລົດຊາດ​ເກົ່າ. 

ປາທີ່​ນຳ​ໃຊ້ຕົ້ມເຄັມຈະແມ່ນປາໂຄກ, ໃຫຍ່ຂະ​ຫຍາດ 3-4 ກິໂລ, ກ່ອນຈະນ​ຳໄປຕົ້ມ,
ປາ​ຕ້ອງໄດ້ລ້າງ​ໃຫ້ສະອາດ, ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໝໍ້ຕົ້ມປາ​ແຊບ​ພິ​ເສດ​ນັ້ນ
ຕ້ອງບໍ່​ເຮັດໃຫ້ ບີປາແຕກ,
 ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNPເຄື່ອງປຸງທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງລົດຊາດພິເສດໃຫ້ແກ່ໝໍ້ ຕົ້ມ ເຄັມປາດ້າຍຮວ່າງ ລວມມີ:
ຂ່າ, ຂີງ, ນຳ້ໝາກນາວ, ນ້ຳ​ຕານ​ໄໝ້, ນຳ້ປາແຊບ...
ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP


ແຕ່ກ່ອນ, ເຂົາເຈົ້າມັກເອົານຳ້ດອງ​ປູມາໃຊ້, ແຕ່ປະຈຸບັນ, ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ນຳ້ປາແຊບ​ແທນເພື່ອ,
ເຮັດໃຫ້ລົດຊາດ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNPຟືນຕົ້ນລຳໄຍເປັນຟືນຊະນິດໜຶ່ງດີທີ່ສຸດໃນການຕົ້ນເຄັມປາ. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP


ຊ່ວງໄລຍະເຮັດໄຟອ່ອນ​ລົງ, ເຂົາເຈົ້າຈະນຳໃຊ້ຂີ້ແກບ ແລະ ຟືນຕົ້ນລຳໄຍ
ເພື່ອຮັກສາຄວາມຮ້ອນ​ໃຫ້​ສະ​ໝຳ່ສະເໝີ. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNPເຕີມນຳ້ໃສ່​ຊ່ວງໄລຍະທຳອິດ​ເມື່ອ​ໄຟ​ແຮງ. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP


ປາຕົ້ມໄປເລື້ອຍໆເປັນເວລາ 12-14 ຊົ່ວໂມງຈຶ່ງໄດ້ ຕາມມາດຕະຖານ. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP


ໝໍ້ຕົ້ມເຄັມມີກິ່ນຫອມຫວນ, ເນື້ອປາແໜ້ນ, ຫວານ ແລະ ຫອມກິ່ນຂ່າ. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP


ເຖິງໄລຍະປີໃໝ່, ຊາວບ້ານ ດ້າຍຮວ່າງ ກໍ່ຟ້າວຟັ່ງ ເຮັດປາຕົ້ມເຄັມ
ເພື່ອຈຳໜ່າຍອອກສູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP

ສິ່ງທີ່ສ້າງຈຸດແຕກຕ່າງຂອງເຍື່ອງອາຫານ ຕົ້ມເຄັມປາດ້າຍຮວ່າງແມ່ນນຳໃຊ້ໝໍ້ດິນເຜົານ້ອຍ ທີ່ນຳ​ເຂົ້າມາແຕ່ ແຂວງແທງຮວາ ແລະ   ເ​ຫງະອານ. ກ່ອນທີ່ຈະເອົາປາຕົ້ມໃສ່, ໝໍ້ດິນເຜົານ້ອຍຕ້ອງ​ໄດ້​ນຳ​ໄປຕົ້ມນຳ້ໃຫ້​ຮ້ອນກ່ອນເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້ໝໍ້ແໜ້ນແກ່ນ ແລະ ​ລ້າງ​ ສິ່ງ​ເປິະ​ເປື້ອນ​ໃນ​ໝໍ້. ໃນເວລາຕົ້ມປາ ຕ້ອງເພີ່ມນຳ້ໝາກນາວໃສ່ເພື່ອ ​ບໍ່ໃຫ້ນຳ້ໃນໝໍ້ແຫ້ງ. ໄລ​ຍະເວລາ ຕົ້ມປາ​ປະ​ມານ 12-14 ຊົ່ວໂມງ, ຕ້ອງມີຄົນເຝົ້າໝໍ້ ແລະ ​ເຕີມນຳ້​ຕະ​ຫຼອດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳ​ໃນໝໍ້ແຫ້ງ. 

ຜະ​ລິດ​ຕ​ະພັນສຳເລັດ​ຮູບ​ພາຍ​ຫຼັງ 14 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນໝໍ້ ຕົ້ມເຄັມປາ ທີ່ມີກິ່ນຫອມຫວນ, ເນື້ອປາ​ແໜ້ນ​ດີ, ​ແຕ່​ອ່ອນ​ນຸ່ມ, ຫວານຫອມກິ່ນ ຂ່າ. ພິ​ຖີ​ພິ​ຖັນ​ຄືແນວນັ້ນລະ ແຕ່ຕາມ​ການ​ແ​ບ່ງ​ປັນ​ຄ​ວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແມ່ນ ຕົ້ມເຄັມປາໝໍ້ໜຶ່ງ​ທີ່ມີຄວາມໜັກ 2 ກິໂລຈະມີລາຄາ ແຕ່ 6 ແສນດົ່ງ -1 ລ້ານດົ່ງ, ຖ້າລົບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆອອກ​ແລ້ວ​ຈະ​ມີ ກຳໄລ​ໜ້ອຍທີ່​ສຸດ.
ລະ​ດູ​ການຕົ້ມເຄັມມປາແມ່ນເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນ 12 ຕາມຈັນທະປະ ຕິທິນ​​ ໄລ​ຍະ​ນີ້ຈະ​​ຮັບລາຍ​ການ​ສັ່ງ​ຊື້​ສິ​ນ​ຄ້າ​ສົ່ງເຂົ້າ​ມາ​ຫຼວງຫຼາຍ. ຄອບຄົວ​ທີ່​ຜະລິດຕົ້ມເຄັມປາ​ໜ້ອຍ​ສຸດ​ແມ່ນສອງ​ສາມ​ສິ​ບ​ໝໍ້, ບ່ອນ​ຫຼາຍ​ສຸດແຕ່​ລະ​ວັນ​ປະ​ມານສອງ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ໝໍ້, ນຳໃຊ້ປາ​ປະ​ມານ 400-500 ກິໂລ ແມ່ນເລື່ອງປົກ​ກະ​ຕິ.
 
ຕາມທ່ານ ເຈີ່ນດຶກຕວ້ຽນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຕາແສງຮວ່າເຫົ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະຈຸບັນ ທົ່ວຕາແສງ ມີປະຊາຊົນປະມານ 30 ຄອບຄົວ​ເຮັດອາຊີບຕົ້ມ​ເຄັມປາ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ໃກ້​ຈະ​ຮອດ​ໄລ​ຍະ​ປີ​ໃໝ່​ທຸກ​ປີ​ປະ​ຊາ​ຊ​ົນ​ສຸ​​ມໃສ່​ຕົ້ມ​ເຄັມ​ປາ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ໄປ​ເຂດ​ຕ່າງໆ. ໜຶ່ງ ໃນບັນດາໂຮງງານນຳໜ້າໃນການສ້າງໜ້າເວັບໄຊໂຄສະ ນາຜະລິດ ຕະພັນ ຕົ້ມເຄັມປາ ດ້າຍຮວ່າງ, ທ່ານ ເຈີ່ນບ້າລ້ວນ, ເຈົ້າຂອງຮາກຖານຜະລິດ ຕົ້ມເຄັມປາ, ເຈີ່ນລ້ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ພວກຂ້າພະເຈົ້າສ້າງ ເວັບໄຊໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນແຕ່ປີ 2009. ລູກຊາຍ​ຂອງຂ້າພະ ເຈົ້າຮຽນຈົບວິ​ຊາໄອ​ທີ (IT) ການຂ່າວມາ, ສະນັ້ນການ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ນີ້ ແມ່ນຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງລາວເອງ. ​ຍ້ອນ​ນຳ​ໃຊ້ລະ​ບົບການຄ້າເອ​ເລັກ​ໂທ​ນິກຈິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ຈຳນວນລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງພໍສົມຄວນ”.

ແຕ່ກ່ອນ, ຊາວກະສິກອນຮູ້ພຽງແຕ່ອາໄສນຳການເຮັດນາ 2-3 ໄຫຼ່,ສະ​ໄໝນັ້ນ ຕົ້ມເຄັມປາພຽງເປັນ​ປະ​ເພດອາຫານ​ທຳ​ມະ​ດາ​ສາ​ມັນຂອງຊາວກະສິກອນເທົ່ານັ້ນ, ​ແຕ່ມາບັດນີ້ ຕົ້ມເຄັມປາ ດ້າຍ ຮວ່າງ ໄດ້ກາຍເປັນປະ​ເ​ພດອາຫານສຸດພິເສດ ຂອງເຂດຊົນນະບົດແລ້ວ. ຊາວບ້ານ ດ້າຍຮວ່າງ ປັດຈຸບັນ​ໄດ້​ຮູ້​ຈັກ​ສ້າງຮັ່ງຄູນມີຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ. ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ໃຈ​ກວ່ານັ້ນ​ແມ່ນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2013, ບ້ານ ດ້າຍຮວ່າງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ “ສະມາຄົມ ຕົ້ມເຄັມປາ ດ້າຍຮວ່າງ” ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຍື່ອງອາຫານ ຕົ້ມເຄັມປາດ້າຍຮວ່າງມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເປັນທີ່ນິ​ຍົມ​ຊົມ​ຊອບທີ່ສຸດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດນຳອີກ. 
ບົດ: ຕ໋ວນແອງ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ
 
ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ