16/06/2017 10:30 GMT+7 Email Print Like 0

ຫວຽດນາມ ຈັດອັນດັບທີ 47/127 ກ່ຽວກັບດັດຊະນີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງທົ່ວໂລກ

      ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ອົງການຊັບສິນພູມປັນຍາສາກົນ (WIPO) ໄດ້ປະກາດຕາຕະລາງຈັດອັນດັບກ່ຽວກັບການປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງທົ່ວໂລກ (GII -2017). ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຖືກຈັດອັນດັບທີ 47/127 ປະເທດ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ລື່ນ 12 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2016 (ຢືນອັນດັບທີ 59).
      ນີ້ແມ່ນປະເພດລະດັບສູງສຸດທີ່ ຫວຽດນາມ ເຄີຍບັນລຸໄດ້ນັບແຕ່ກ່ອນມາ. ຮອດປະຈຸບັນ, ໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ່ຳ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນຢືນໃນປະເພດອັນດັບທີ 1 (ປີ 2016 ຢືນອັນດັບທີ 3). ຕາມ WIPO ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າອາດຈະມີທ່າແຮງໃນ 7 ເສົາຄ້ຳ: ສົ້ນອອກຂອງພູມປັນຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ດັດຊະນີສັບສົນ/ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງຕະຫຼາດ, ດັດຊະນີສັບສົນ/ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ດັດຊະນີສົ້ນອອກຂອງແບບມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ດັດຊະນີການເຕີບໂຕໃນການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)