09/05/2021 11:16 GMT+7 Email Print Like 0

ນັກທຸລະກິດອາເມລິກາ ບຸລິມະສິດຊອກຫາແຫຼ່ງສະຫຼອງຈາກຫວຽດນາມ

      ຫວຽດນາມ ນອນໃນຈຳນວນ 3 ສະຖານທີ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບຸລິມະສິດ ຊອກຫາແຫຼ່ງສະໜອງໃນຕົ້ນປີ 2021, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບປີ 2019.
ການຜະລິດຢູ່ເຫ້ວ (ພາບ:TTXVN)
           ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ເວັບໄຊ Material Handling & Logistics ຂອງ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 43% ນັກທຸລະກິດຂອງອາເມລິກາ ເມື່ອຖືກຖາມກໍ່ລ້ວນແຕ່ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ນອນໃນຈຳນວນ 3 ສະຖານທີ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບຸລິມະສິດ ຊອກຫາແຫຼ່ງສະໜອງໃນຕົ້ນປີ 2021, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບປີ 2019.
ຕາມບັນດານັກທຸລະກິດອາເມລິກາ ແລ້ວ, ແຫຼ່ງສະໜອງຈາກຫວຽດນາມ ມີການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ, ຫວຽດນາມ ນອນໃນ top 3 ສະຖານທີ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າບຸລິມະສິດຊື້ສິນຄ້າໃນຕົ້ນປີ 2021. ປະມານ 30% ຈຳນວນຜູ້ຊື້ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ 38% ຈຳນວນຜູ້ຊື້ຢູ່ ອາເມລິກາ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຍົກຊື່ ຫວຽດນາມ ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ຈະເພີ່ມປະລິມານການຊື້ສິນຄ້າໃນປີ 2021.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)