25/06/2021 21:09 GMT+7 Email Print Like 0

ການຝຶກຊ້ອມສາກົນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ 2021: ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນການບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການແຫ່ງລັດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການແພດ

      ບັນດາໜ່ວຍງານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ໃນທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມສາກົນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ 2021 ທາງອອນລາຍ ດ້ວຍການຝຶກຊ້ອມ ຂອງ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.
ການຝຶກຊ້ອມສາກົນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ 2021ຢູ່ ຫວຽດນາມ (ພາບ:  VNCERT)
      ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ສູນກູ້ຊ່ວຍສຸກເສີນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຫວຽດນາມ (ຂຶ້ນກັບກົມຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຈັດໃຫ້ ບັນດາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍກູ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ບັນດາໜ່ວຍງານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ໃນທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມສາກົນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ 2021 ທາງອອນລາຍ ດ້ວຍການຝຶກຊ້ອມ ຂອງ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.
            ການບຸລິມະສິດຫຼັກໃນການຝຶກຊ້ອມຢູ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການສົມທົບກັນ, ຮັບມືກັບບັນຫາຂອງບັນດາໜ່ວຍງານ, ກຳແໜ້ນວິທີການແກ້ໄຂ, ວິທີການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ສົມທົບກັບແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບເຄືອຂ່າຍກູ້ຊ່ວຍບັນຫາແຫ່ງຊາດ ເມື່ອເກີດມີບັນດາກໍລະນີທີ່ຄ້າຍຄືນກັນໃນຕົວຈິງຂຶ້ນ. ບັນດາຫົວໜ່ວຍຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື, ແບ່ງປັນ ກ່ຽວກັບ ບັນດາວິທີການກູ້ຊ່ວຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບບັນຫາແຫ່ງຊາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)