08/08/2020 10:33 GMT+7 Email Print Like 0

ARMO: ເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊຽນ + 3 ຟື້ນຟູຕາມຮູບໂຕ U

      ຕາມບົດລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເຕີບໂຕ GDP ໃນທົ່ວພາກພື້ນຄາດຄະເນວ່າຈະມີການຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງຈາກລະດັບ 4,8%ໃນປີ 2019 ລົງຮອດ 0%ໃນປີນີ້, ກ່ອນທີ່ມີການຈະຟື້ນຕົວຢ່າງແຮງຢູ່ໃນລະດັບ 6%ໃນປີ 2021.

ບົດອັບເດັດ ເດືອນສິງຫາແງ່ຫວັງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ + 3 ປີ 2020 (ພາບ: AMRO)
      ຕາມການລາຍງານທີອັບເດດເມື່ອເດືອນ ສິງຫາ ກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊຽນ + 3 ປີ 2020 ຂອງ ຫ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດມະຫາພາກ ອາຊຽນ + 3 (ລວມມີ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ - AMRO) ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ, 14 ພື້ນຖານເສດຖະກິດທັງໝົດ (ໃນນັ້ນມີ ຮົ່ງກົງ) ໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ + 3 ຈະມີເສດຖະກິຟື້ນຕົວຕາມຮູບໂຕ U, ໃນນັ້ນ ຈີນແມ່ນປະເທດຢູ່ແຖວໜ້າ.
        ຕາມບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເຕີບໂຕ GDP ໃນທົ່ວພາກພື້ນຄາດຄະເນວ່າຈະມີການຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງຈາກລະດັບ 4,8%ໃນປີ 2019 ລົງຮອດ 0%ໃນປີນີ້, ກ່ອນທີ່ມີການຈະຟື້ນຕົວຢ່າງແຮງຢູ່ໃນລະດັບ 6%ໃນປີ 2021.
        ຈຳນວນ9 ໃນ 14 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊຽນ + 3 ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນວ່າຈະມີການເຕີບໂຕທາງລົບໃນປີນີ້. ຈະຄາດຄະເນວ່າ 5 ພື້ນຖານເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕທາງບວກນັ້ນແມ່ນ ຈີນ, ບຣຸໄນ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)