20/01/2021 09:09 GMT+7 Email Print Like 0

ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ປີ 2021: ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ

      ປີ 2021 ແມ່ນປີເລີ່ມດຳເນີນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2021 – 2025 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ ແຕ່ປີ 2021 – 2030.."
ກອງປະຊມສຳມະນາ “ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ປີ 2020 ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ
      ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊມສຳມະນາ “ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ປີ 2020 ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ" ໂດຍສະຖາບັນເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມັງກອນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ບຸ້ນເຍິດກວາງ, ປະທານສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດ - ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
        “ປີ 2021 ແມ່ນປີເລີ່ມດຳເນີນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2021 – 2025 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ ແຕ່ປີ 2021 – 2030. ດັ່ງນັ້ນ, ປີ 2021 ແມ່ນປີມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມປີ 2020 ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ປີ 2021 ແລະ ທັງໄລຍະຊຸມປີຕໍ່ໄປ, ປະກອບສ່ວນບັນລຸເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢ່າງວ່ອງໄວ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ.”
        ສຳລັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2021, ທ່ານ ຫຼີດ້າຍຮຸ່ງ, ພະແນກເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ລະບອບລະບອບລະບຽບການເສດຖະກິດ, ສັງກັດສະຖາບັນເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:
        ປີ 2021 ແມ່ນປີທີ່ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດໄລຍະ 5 ປີ ແລະ ໄລຍະ 10 ປີ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ອີງໃສ່ຮູບແບບການໄຈ້ແຍກໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄາດຄະເນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍົກອອກການຄາດຄະເນດ້ວຍ  3 ກໍລະນີ, ໃນນັ້ນ, ເນັ້ນເຖິງກໍລະນີ ຫວຽດນາມ ອາດຈະມີການເຕີບໂຕໃນລະດັບ 5,49% ໃນປີ 2021”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)