19/07/2020 13:15 GMT+7 Email Print Like 0

ນຳສົ່ງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ ອາເມລິກາ ກັບມາປະເທດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-16 ກໍລະກົດ 2020, ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ ສ ອາເມລິກາ ແລະ ບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ  ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສ ອາເມລິກາ ຈັດຕັ້ງບັນດາຖ້ຽວບິນເພື່ອນຳສົ່ງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ ອາເມລິກາ ກັບມາປະເທດ ແຕ່ສະໜາມບິນ San Francisco. 

ຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜາມບິນ San Francisco. ພາບ: VNA

ຕາມຂ່າວທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ໃນເວລານຳສົ່ງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ ອາເມລິກາ ກັບມາ ປະເທດ, ມີຜູ້ໂດຍສານຄົນໜຶ່ງເກີດປີ 1947 ຖືກລົ້ມ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນເວລາໄປເຂົ້າຫ້ອງນຳ້. 

ໃນຕະຫຼອດເວລານຳສົ່ງຜູ້ໂດຍສານກັບມາປະເທດ, ບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານໂລກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ຫຼັງຈາກລົງຈອດສະໜາມບິນສາກົນ ເວີນດົ່ນ, ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການກວດພະຍາດ ແລະ ແຍກອອກຫ່າງ ຖືກຕາມກຳນົດ. 

ປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ບັນດາອົງການຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ພວມສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງແຜນການນຳສ່ົງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກັບມາປະເທດ, ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຮຽກຮຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດແຍກອອກຫ່າງຢູ່ພາຍໃນ. 
ປະຕິບັດ: VNA/VNP