18/09/2021 09:44 GMT+7 Email Print Like 0

ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກຸ່ມມາດຕະການໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ, ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

      ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໂດ້ທັງຫາຍ ຢືນຢັນວ່າ:   ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມສະພາບການຕະຫຼາດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການໃຊ້ສອຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
 ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໂດ້ທັງຫາຍ (ພາບ: laodong.vn)
      ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ໄດ້ກຳນົດ 3 ກຸ່ມມາດຕະການໃຫ່ຍ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ, ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນສະພາບເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ 19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
  ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໂດ້ທັງຫາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
         ທີ່ໜື່ງແມ່ນສືບຕໍ່ຮັບປະກັນການດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງການສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບສິນຄ້າທີ່ສຳຄັນ, ຈຳເປັນ ຕໍ່ການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່, ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຮັກສາລະບົບສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ ປຊຊ, ໜູນຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດແຈກຢາຍ ກໍ່ຄືໃນວິວັດການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ. ທີ່ສອງແມ່ນໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນ, ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າທາງອອນລາຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ ການສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ, ງານວາງສະແດງໃນອິນເຕີແນັດ. ທີສາມແມ່ນ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຍູ້ແຮງການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະເສດຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ເປີດກ້ວາງການສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍ.
        ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໂດ້ທັງຫາຍ ຢືນຢັນວ່າ:   ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມສະພາບການຕະຫຼາດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການໃຊ້ສອຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)