19/12/2018 10:15 GMT+7 Email Print Like 0

ໄກ່ດຳ ຕຸ໋ນກັບ ໝາກຟັກ

ໄກ່ດຳ ຕຸ໋ນກັບ ໝາກຟັກ ເປັນລາຍການອາຫານໜຶ່ງ ທັງເປັນຕຳລາຢາພື້ນເມືອງ ຂອງປະຊາຊົນເຂດ ໄຕບັກ (ອາຊີຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຫວຽດນາມ), ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຕົກທອດມາເປັນເວລາຫຼາຍຫຼາຍພັນປີແລ້ວ. 
ຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍເຂດ ໄຕບັກ ເຄີຍລ້ຽງໄກ່ດຳ ຢູ່ຕາມເນີນພູ ແລະ ເຂດເຮືອນສວນ, ເມື່ອມີຄົນພາຍໃນເຮືອນເຈັບປ່ວຍ ເຂົາເຈົ້າມັກ ຕຸ໋ນໄກ່ດຳ ກັບ ບັນດາປະເພດຢາຈີນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນກິນບຳລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຫາຍເຈັບໄວ.

ປັດຈຸບັນ, ແນວພັນໄກ່ດຳ ໄດ້ປັບປຸງສາຍພັນ ແລະ ລ້ຽງທົ່ວໄປ, ເພາະສະນັ້ນ ການຫາໄກ່ດຳເພື່ອການປຸງແຕ່ງອາຫານ ກໍບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍປານໃດ. ນອກຈາກການຕຸ໋ນໄກ່ດຳ ກັບເມັດບົວແລ້ວ ກໍ ອາດຈະຕຸ໋ນໄກ່ດຳ ກັບ ໝາກຟັກ, ໝາກຖ່ົ່ວຂຽວ ແລະ ໝາກຖົ່ວແດງ ຕື່ມອີກ ເພື່ອ ສ້າງເປັນລົດຊາດຫວານນົວ ແລະ ເຢືອກເຢັນ ຊຶ່ງເປັນອາຫານ ເໝາະສົມທີສຸດ ກັບພູມອາກາດ ຢູ່ພາກ ເໜືອ.ເຄື່ອງປຸງສຳລັບລາຍການອາຫານໄກ່ດຳຕຸ໋ນກັບໝາກຟັກ ລວມມີ: ໄກ່ດຳ, ໝາກຟັກ, ໝາກຖ່ົວຂຽວ, ໝາກຖົ່ວຂາວ ແລະ ໝາກຖົ່ວແດງ. 


ລາຍການອາຫານ ໄກ່ດຳ ຕຸ໋ນກັບ ໝາກຟັກສຳເລັດຮູບ.  

ເມື່ອໄກ່ດຳຕຸ້ນກັບໝາກຟັກ ສຸກພໍປະມານ ກໍ່ຖອກໃສ່ ໜ່ວຍໝາກຟັກ (ທ່ີໄດ້ຜ່າເປັນເຄິ່ງຕາມລວງຍາວແລ້ວ) ເພື່ອສ້າງເປັນລາຍການອາຫານທີ່ໜ້າຮັບປະທານ.

ຊີ້ນໄກ່ດຳມີລົດຊາດຫວານເຄັມ, ລັກສະນະອຸ່ນ, ເມື່ອຕຸ໋ນ ໄກ່ທັງໂຕ ຈະຮັກສາໄວ້ຄົບຖ້ວນທາດບຳລຸງ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ຮັບປະທານ ໄດ້ບຳລຸງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເລືອດລົມເດີນສະ ດວກດີ, ຂັບໄລ່ສານພິດ. ໝາກຟັກ ມີລັກສະນະເຢັນ, ອຸ ດົມໄປດ້ວຍທາດວີຕາມິນ B1, B2, B3, C ແລະ ມີປະລິ ມານນຳ້ມັນພືດສູງ, ມີຄຸນປະໂຫຍດໃນການກັນ ແລະ ປິ່ນ ປົວພະຍາດຈຳນວນໜຶ່ງເຊ່ັນ: ຖ່າຍຄັດ, ລົດຜ່ອນອັກເສບ ໃຄ່, ແກ້ໄອ, ຫືດ ແລະ ອື່ນໆ...


ທີ່ຢູ່ຮ້ານອາຫານ: 
ຮ້ານອາຫານ ໂດກກ໋ວານ-ເຮືອນເລກທີ 26 ຖະໜົນ ຟານເກ໋ບິ໋ງ (ຕໍ່ຍາວ), ເມືອງ ບາດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ
ຮ້ານອາຫານ ໂດກກ໋ວານ-ເຮືອນເລກທີ 86 ຖະໜົນ ຮວ່າງເງິນ, ເມືອງ ເກົາໄຢ, ຮ່າໂນ້ຍ

ບົດ: ບິກເວີນ - ພາບ: ເຈິ່ນແທງຢາງ

ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ