07/01/2018 08:35 GMT+7 Email Print Like 0

ໂຄງການກະທຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານພົນລະເມືອງ

      ລັດຖະບານໄດ້ອອກມະຕິປະກາດໃຊ້ໂຄງການກະທຳຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານພົນລະເມືອງໃນສະພາບການໃໝ່.

(ພາບປະກອບ)
      ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການເພື່ອແນໃສ່ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາເນື້ອໃນ, ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍເພື່ອໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສ້າງລາຍການ, ແຜນການກະທຳ, ຈັດຕັ້ງການຜັນຂະຫຍາຍ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາການປະຕິບັດວຽກງານພົນລະເມືອງໃນສະພາບການໃໝ່.
        ໂຄງການໄດ້ວາງອອກ 7 ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາຄາດໝາຍຄື: ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳນຳພາຂອງອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ; ປ່ຽນໃໝ່ເນື້ອໃນໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍກ່ຽວກັບວຽກງານພົນລະເມືອງ; ປັບປຸງກົນໄກນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງໃຫ້ສົມບູນແບບ…  
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV