19/05/2017 10:08 GMT+7 Email Print Like 0

ແນະນຳຊອບແວ VOV Media

      ທ່ານຜູ້ຟັງ ຜູ້ຊົມ ໂປດຊາບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ສ້າງສຳເລັດຊອບແວ VOV Media ເຊິ່ງແມ່ນຮູບການສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸໃຫມ່ຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖືທັນສະໄຫມ ແລະ Laptop. 

ພາບປະກອບ
      ຜູ້ນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະ Laptop ພຽງແຕ່ ດາວໂລດ ຊອບແວ VOV Media ຈາກ CH Play (ສຳລັບລະບົບ Android )  ແລະ App Store (ສຳລັບລະບົບ IOS). ກົດເຂົ້າຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ, ສັນຍາລັກ ຊອບແວ VOV Media ປະກົດຂຶ້ນໃນທັນທີ.
VOV Media ຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ, ຜູ້ຊົມໄດ້ຮັບຟັງ, ຊົມ ແລະ ອ່ານບັນດາລາຍການກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ສື່ເອເລັກໂຕນິກຂອງ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ຢູ່ທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ ພຽງແຕ່ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ແລະ Laptop ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ Wifi, 3G, 4G. ຈຸດເດັ່ນຂອງ VOV Media ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາສື່ເອເລັກໂຕນິກ ຫລື ພາຫະນະສື່ສານອື່ນນັ້ນແມ່ນ ຄຸນສົມບັດ Streaming ບັນດາລາຍການອອນລາຍ.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)