03/03/2020 10:27 GMT+7 Email Print Like 0

ແຂວງ ຖ໊າຍຫງວຽນ ມີພື້ນຖານວິໄຈໄວຣັດ SARS-CoV-2

      ໃນວັນທີ 2 ມີນາ, ໂຮງໝໍສູນກາງແຂວງ ຖ໊າຍຫງວຽນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກວ່າມີເງື່ອນໄຂໄດ້ດຳເນີນການວິໄຈໄວຣັດ SARS-CoV-2.

ໂຮງໝໍສູນກາງແຂວງ ຖ໊າຍຫງວຽນ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກວ່າມີເງື່ອນໄຂ
ໄດ້ດຳເນີນການວິໄຈໄວຣັດ SARS-CoV-2 
      ແຂວງ ຖ໊າຍຫງວຽນ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຫຼາຍຄົນມາຈາກເຂດເກີດໂລກລະບາດ Covid-19 ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ. ຕາມບົດລາຍງານຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດອຸດສາຫະກຳ ຖ໊າຍຫງວຽນແລ້ວ, ໃນ ຈຳນວນ ຄົນ ສ.ເກົາຫຼິ 428 ຄົນ  ເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ມີ 11ຄົນຫາກໍເຂົ້າເມືອງ ຫວຽດນາມ ຈາກເຂດເກີດໂລກລະບາດຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ບັນດາຄົນຫາກໍເຂົ້າເມືອງໄດ້ຮັບການແຍກຕົວຢູ່ຕ່າງຫາກ ແລະ ມີ ສຸຂະພາບປົກກະຕິ.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)