31/07/2020 09:23 GMT+7 Email Print Like 0

ເສດຖະກິດ​ຫວຽດນາມ ຈະ​ຟື​້ນຕົວ ​ເຖິງ​ວ່າ​ຖືກ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ຈາກ​ໂລກລະບາດ​​ໂຄ​ວິດ - 19 ກໍ​ຕາມ

ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ຈະຟື້ນຕົວ ເຖິງວ່າຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ກໍຕາມ. ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ທີ່ໄດ້ຍົກອອກໃນບົດລາຍງານ ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດໃນການຖະແຫຼງຂ່າວທາງອອນລາຍໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ.

ການຖະແຫຼງຂ່າວທາງອອນລາຍໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 

ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ສັງເກດວ່າ ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ຍັງຄົງຮັກສາໄດ້ສະພາບການທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ໃນໄລຍະກາງ. ໃນເມື່ອສະພາບການໂລກໄດ້ຮັບການປົວແປງເທື່ອລະກ້າວ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ ຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຕົວໃນເຄິ່ງທ້າຍຂອງປີ 2020, ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ຈະເຕີບໂຕປະມານ 2,8% ໃນປີ 2020 ແລະ 6,8% ໃນປີ 2021. ຖ້າຫາກວ່າ ສະພາບການພາຍນອກບໍ່ມີຄວາມສະດວກປານໃດນັ້ນ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ຈະເຕີບໂຕປະມານ 1,5% ໃນປີ 2020 ແລະ 4,5% ໃນປີ 2021.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)