15/11/2019 10:04 GMT+7 Email Print Like 0

ຫວຽດນາມນຳໜ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕດ້ານເງິນເດືອນ

      ຕາມຜົນການສຳຫຼວດຂອງ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາເອກະລາດຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຂອງຊາວຕ່າງປະເທດ (ECA), ຫວຽດນາມໄດ້ນຳໜ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕດ້ານເງິນເດືອນ, ດ້ວຍລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນຄາດຄະເນແມ່ນ 5,1% ໃນປີ 2020.

 (ພາບປະກອບ)
      ຜົນການສຳຫຼວດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ອິນເດຍຍັງຢືນຢູ່ອັນດັບທີ1 ຂອງອາຊີດ້ວຍລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງຶນເດືອນສະເລ່ຍ 5,4%. ຈີນຄາດຄະເນວ່າຈະບັນລຸໄດ້ 3,6% ໃນປີ 2020. ລະດັບເງິນເດືອນເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກແມ່ນປະມານ 3,2%, ສູງກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລະດັບ 1,4% ໃນທົ່ວໂລກແລະ 1,1% ຂອງເອີລົບ. ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 2 ຖັດຈາກອິນເດຍ.
        ຜູ້ອຳນວຍການ, ຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນອາຊີຂອງECA, ທ່ານ Lee Quaneຖືວ່າຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ ຫວຽດນາມແລະໄທຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ລະດັບເງິນເດືອນເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າການຕີລາຄາຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນທ່າອ່ຽງໄລຍະຍາວຂອງທັງຫວຽດນາມແລະໄທ, ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອສະມັດຕະພາບການອອກແຮງງານຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)