24/09/2019 09:47 GMT+7 Email Print Like 0

ຫວຽດນາມຕອບສະໜອງວັນຄຸມກຳເນີດໂລກ ວັນທີ 26 ກັນຍາ

ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ກົມໃຫຍ່ພົນລະເມືອງ - ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ, ບໍລິສັດ Bayer ຫວຽດນາມ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເປັນເຈົ້າການຄຸມກຳເນີດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ສະເພາະຂອງຜູ້ໃດ”, ຕອບສະໜອງວັນຄຸມກຳເນີດໂລກ ວັນທີ 26 ກັນຍາ.

ແຜ່ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸມກໍາເນີດ (ພາບປະກອບ)

ແຕ່ລະປີ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ໄປທໍາແທ້ງລູກ ປະມານ 250 – 300 ພັນເທື່ອຄົນ. ການແທ້ງລູກທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພແມ່ນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍເຮັດໃຫ້ ເປັນໝັນ. ຮອດທ້າຍປີ 2019, ສິ້ນສຸດປີ 2019, ທົ່ວປະເທດ ຈະມີແມ່ຍິງ 256 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຄໍາປຶກສາໂດຍກົງ, ກ່ຽວກັບວິທີການຄຸມກຳເນີດທີ່ເໝາະສົມ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາໃນບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນ, ມະຫາຊົນກໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງຜ່ານການສອບເສັງທາງອອນລາຍດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄຸມລູກ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)