17/06/2017 09:57 GMT+7 Email Print Like 0

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະ (ສະບັບປັບປຸງ)

      ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 14, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມິຖຸນາ,  ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະ (ສະບັບປັບປຸງ).

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ
      ກ່ຽວກັບຂອບເຂດດັດປັບ, ຮ່າງກົດໝາຍກຳນົດ, ໜີ້ສາທາລະນະລວມມີ: ໜີ້ຂອງລັດຖະບານ, ໜີ້ໂດຍລັດຖະບານຄໍ້າປະກັນ, ໜີ້ຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ຜູ້ແທນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດນີ້, ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບໍ່ຄິດໄລ່ເຂົ້າໃນໜີ້ສາທາລະນະ ບັນດາບ້ວງໜີ້ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ປະກາດໃຊ້ ເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ໜີ້ຂອງລັດວິສາຫະກິດ, ຂອງຫົວໜ່ວຍພາກລັດທີ່ກູ້ ແລະ ຈ່າຍເອງ ທ່ານ ບູຍແທງຕູງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ:
            ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍພື້ນຖານກັບຂອບເຂດການດັດປັບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຮຽບຮຽງມີການຕີລາຄາຢ່າງລະອຽດກ່ວາ ກ່ຽວກັບສະພາບການຕົວຈິງຂອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການໃຊ້ໜີ້ແທນໃຫ້ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ, ສະພາບການ ແລະ ສະພາບຕິດໜີ້ທະນາຄານນະໂຍບາຍຕົວຈິງ. ຄວນອະພິປາຍຈະແຈ້ງ ສາເຫດຕິດໜີ້ ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງລັດປະກາດໃຊ້ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນໜີ້ສາທາລະນະ, ກໍ່ຄືໜີ້ບ້ວງອື່ນໆ ຄື: ໜີ້ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ຕາແສງໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງພຽງພໍ, ໜີ້ສົ່ງຄືນພາສີອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)