10/01/2021 07:34 GMT+7 Email Print Like 0

ລັດຖະບານອະນຸມັດຜ່ານໂຄງການດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເດັກນ້ອຍໄລຍະ 2021 – 2030

      ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ເຊັນອະນຸມັດຜ່ານໂຄງການດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເດັກນ້ອຍໄລຍະປີ 2021 – 2030.

(ພາບປະກອບ/TTXVN)
      ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາສິດຂອງເດັກນ້ອຍ, ພັດທະນາເດັກນ້ອຍຢ່າງຮອບດ້ານ; ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດທີ່ປອດໄພ, ປອດໃສ ແລະ ເປັນມິດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ.
        ໂຄງການດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຍົກອອກ 4 ເປົ້າໝາຍແມ່ນ ພັດທະນາເດັກນ້ອຍຢ່າງຮອບດ້ານ, ເພີ່ມທະວີວຽກງານເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ; ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ການລະຫຼິ້ນ, ບັນເທິງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່ດາບັນຫາກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ. ໂຄງການກໍ່ຍົກອອກໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການໃຫ້ແກ່ວຽກງານທີ່ກ່ຽວພັນກັບເດັກນ້ອຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)