10/01/2018 10:43 GMT+7 Email Print Like 0

ລະດົມການປະກວດພາບຖ່າຍລົງຢູ່ Instagram ກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າ, ການພັດທະນາຢູ່ເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

      ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ປະຈຳຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ປຸກລະດົມການປະກວດພາບຖ່າຍໃນ Instagram ແນະນຳບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າໃນການພັດທະນາຂອງຂົງເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງ (GMS)

(ພາບປະກອບ: cand)
      ແລະ ພິສູດໃຫ້ເຫັນການສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນໄດ້ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຄືແນວໃດ. ການເສັງພາບຖ່າຍນີ້ສະຫງວນໃຫ້ບັນດານັກຖ່າຍຮູບສະໝັກຫຼິ້ນ, ໂດຍບໍ່ຈຳກັດອາຍຸ ມາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ADB. ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດ, ຈົ່ງລົງພາບຖ່າຍໃນ Instagram ຂອງເພື່ອນ, ດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະຫັດ hashtag #GMS25 ແລະ @ADB_HQ. ພາບຖ່າຍສາມາດລົງໃນໄລຍະເວລາແຕ່ວັນທີ 08 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 09 ກຸມພາ 2018. ຜົນຂອງການປະກວດຈະໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2018.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)