01/04/2021 09:54 GMT+7 Email Print Like 0

ການນຳ 23 ປະເທດ ແລະ WHO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19

      ປັດຈຸບັນ ມີປະມຸກລັດ 23 ປະເທດ ໄດ້ລົງນາມສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີສ້າງສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຮັບມືກັບໂລກລະບາດ.
(ພາບປະກອບ:Reuters)
      ວັນທີ 30 ມີນາ, ປະມຸກລັດ 23 ປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຮັບມືກັບໂລກລະບາດ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ ໃນຂະນະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບໂລກລະບາດຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຮັບມືກັບໂລກລະບາດ ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມກຳລັງຮັບມືຂອງໂລກ ເມື່ອປະເຊີນໜ້າກັບໂລກລະບາດຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ ໂດຍຜ່ານການສ້າງລະບົບກ່າວເຕືອນ, ການແບ່ງບັນຂໍ້ມູນລວມ ກໍຄືການຜະລິດ, ຈຳໜ່າຍວັກຊິນ, ຢາປະເພດຕ່າງ, ວິທີການບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຍຸຕິທຳ ຢູ່ບັນດາປະເທດທັງໝົດ.
        ປັດຈຸບັນ ມີປະມຸກລັດ 23 ປະເທດ ໄດ້ລົງນາມສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີສ້າງສົນທິສັນຍາສາກົນດັ່ງກ່າວ.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)