04/08/2020 09:43 GMT+7 Email Print Like 0

WHO ຕີລາຄາຄວາມອາດສາມາດຊົມໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ

      ການນຳອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງໂລກ (WIPO) ແລະ ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ໃນຫ່ວາງແລ້ວນີ້ໄດ້ປະກາດບົດຄົ້ນຄ້ວາອັບເດດການຕີລາຄາຄວາມອາດສາມາດຊົມໃຊ້ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ.

ນັກເຕັກນິກເຮັດວຽກກັບລະບົບຜະລິດວັກຊິນຢູ່ບໍລິສັດSanof ປະເທດຝລັ່ງ (ພາບ: AFP/TTXVN) 
      ບາງຈຸດໃໝ່ໃນບົດຄົ້ນຄ້ວາອັບເດດລວມມີ: ສຸມໃສ່ລົງເລິກໄຈ້ແຍກບັນດາປັດໄຈຫຼັກ ຕັດສິນຄວາມອາດສາມາດໃນການຊົມໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ (ວັກຊິນ, ຢາ, ບົ່ງມະຕິພະຍາດ), ຍົກອອກບັນດາບົດຮຽນຕົວຈິງທີ່ຖອດຖອນມາໄດ້ຈາກວິວັດການສົມທົບກັນລະຫວ່າງ ສາທາລະນະສຸກປະຊາຄົມ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການຄ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານຍັງສະໜອງການສັງເກດລວມກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກລະບາດ Covid – 19, ບັນດາມາດຕະການໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອຮັບມືກັບໂລກລະບາດ Covid – 19.
            ທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍົກເລີກບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງ ການຊົມໃຊ້ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ໂລກລະບາດ Covid – 19 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດເພື່ອສາມາດກູ້ເອົາຊີວິດ ແລະ ປ່ຽນແປງອາການສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນນັບຕື້ຄົນໃນທົ່ວໂລກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)