01/03/2019 15:25 GMT+7 Email Print Like 0

CNN ສະເໜີແນະ ລາຍການອາຫານ 5 ເຍື່ອງ ທີ່ໜ້າທົດສອບ ກວ່າ ເຝີ ເມື່ອມາຍັງຮ່າໂນ້ຍ

ຕາມນັ້ນ, ເຝີ ແມ່ນສັນຍະລັກຂອງສິລະປະອາຫານການກິນ ຂອງ ຊາວຮ່າໂນ້ຍ, ບໍ່ພຽງມີແຕ່ເຝີ ເທົ່ານັ້ນ, ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງມີ ລາຍການອາຫານ ທີ່ແຊບອື່ນໆ ອີກຫຼາຍເຍື່ອງ ທີ່ນັກທ່ອງ ທ່ຽວ ບໍ່ຄວນມອງຂ້າມ ເມື່ອມາຄົ້ນພົບ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.

ຈ໊າກ໋າ: ເຄື່ອງປະກອບລວມມີ ຊີ້ນປາຕຳໃຫ້ແຫຼກ, ເອືອບຂີ້ໝິ້ນ ແລະ ເຄື່ອງເທດຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວປີ້ງດ້ວຍຖ່ານ ຈົນເຫຼືອງ ໃຫ້ ສະເໝີກັນ. ລາຍການອາຫານນີ້ ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ເຖິງຂັ້ນ ຢູ່ຮ່າ ໂນ້ຍ ມີຄຸ້ມຖະໜົນແຫ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ວ່າ ຈ໊າກ໋າ.

ແບ໋ງຕົມ (ເຂົ້າໜົມກຸ້ງ): ເພື່ອໄດ້ຊີມ ລາຍການ ອາຫາານ ເຂົ້າ ໜົມກຸ້ງ ທີ່ຫອມແຊບນີ້ ຂອງຮ່າໂນ້ຍ, ຕັ້ງທີ່ຢູ່ ເຮືອນເລກ 1, ຖະໜົນ ແທງນຽນ,
ບ້ານ ຈຸກແບກ, ເມືອງ ບາດິ່ງ ແມ່ນໜຶ່ງ ໃນບັນ ດາ ການເລືອກຮັບປະທານ ອັນດັບໜຶ່ງ ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

ເຂົ້າປຸ້ນປາ ຫາຍຟ່ອງ: ນີ້ແມ່ນລາຍການອາຫານທ່ຽງ ທີ່ໄດ້ ຮັບ ຄວາມນິຍົມຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ
ຊຶ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດ ຊອກ ເຫັນໄດ້ງ່າຍ ຢູ່ຮ້ານອາຫານ ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຮ່າໂນ້ຍ. 

 
ເຂົ້າປຸ້ນປາ ຫາຍຟ່ອງ: ນີ້ແມ່ນລາຍການອາຫານທ່ຽງ ທີ່ໄດ້ ຮັບ ຄວາມນິຍົມຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ
ຊຶ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດ ຊອກ ເຫັນໄດ້ງ່າຍ ຢູ່ຮ້ານອາຫານ ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຮ່າໂນ້ຍ. 

 
ຂົ້າປຸ້ນປູ: ນີ້ແມ່ນລາຍການອາຫານ ທີ່ສາມາດເຫັນ ຜູ້ຫາບ ຂາຍເຄື່ອນທີ່ ຢູ່ຕາມຄຸ້ມຖະໜົນສາຍຕ່າງໆ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ. 

ກາເຟໄຂ່: ເອົາພຽງໄຂ່ແດງ ຕີໃຫ້ລະອຽດແລ້ວ ໃສ່ກາເຟ ອີກ ໜ້ອຍໜຶ່ງ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ລິ້ມລອງ
ເຄື່ອງດື່ມປະເພດ ໜຶ່ງ ທີ່ມີ ຊື່ ສຽງຂອງ ຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ. 

 

ໂດຍ: VNP