12/03/2021 16:02 GMT+7 Email Print Like 0

ອາຊີບ ຫຼໍ່ຂາງ ໝີ໊ດົ່ງ

ໝູ່ບ້ານອາຊີບຫຼໍ່ຂາງ ໝີ໊ດົ່ງ (ເມືອງ ຖຸຍງວຽນ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ) ໄດ້ຄົງຕົວມາເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປີ. ຜ່ານການຜັນແປປ່ຽນແປງ ຫຼາຍຢ່າງ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບ ນັບມື້ນັບ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ ແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແຮງງານນັບຫຼາຍພັນຄົນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີວິສາຫະກິດ ກວ່າ 200 ແຫ່ງ ທຳການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ກັບ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ນັບແຕ່ເຄື່ອງປະດັບເອ້ ໄປຈົນເຖິງ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນເຊັ່ນ: ເຕົາປິ້ງ, ໝໍ້ຂາງ...
ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມງຽບສະຫງົບ ຂອງ ຄຸ້ມຖະໜົນ ຍ້ອນ ຜົນສະ ທ້ອນຈາກການລະບາດໂຄວິດ, ພາຍໃນໂຮງງານ ຫວຽດມຸ່ຍ ຢູ່ ໝູ່ ບ້ານ ໝີ໊ດົ່ງ ຍັງຄົງມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ກັບກຳມະກອນ ປະມານ 10 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ເຫຼັກເສດ ຫຼັງຈາກ ຖືກຈັດປະເພດ ໄດ້ນຳເຂົ້າເຕົາເຜົາ ດ້ວຍຄວາມ ຮ້ອນ 1200 ອົງສາເຊ, ຈາກນັ້ນ ກຳມະກອນ ຈະຖອກໃສ່ ເບົ້າ ຫຼໍ່ ໃນເວລາຍັງຮ້ອນເປັນນໍ້າ. ຢູ່ທີ່ນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈະຜະລິດ ໝໍ້ຂາງ ເປັນຕົ້ນຕໍ ດ້ວຍຫຼາຍຂະໜາດ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໝໍ້ຂາງ ເມື່ອເອົາອອກຈາກ ເຕົາເຜົາ ຈະຖືກປະໄວ້ ໃຫ້ເຢັນ ແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ຂັດໃຫ້ເຫຼື້ອມ.

ເຖິງວ່າ ວຽກງານທີ່ຕ້ອງເຮັດ ຈະໜັກໜາກໍຕາມ, ແຕ່ບັນດານາຍ ຊ່າງ ຢູ່ທີ່ນີ້ ຍັງຕ້ອນຮັບແຂກຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ທີ່ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ, ຊ່ຶງເປັນສິ່ງທີ່ພິສູດວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມ ຮັກ ແລະ ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນກັບອາຊີບນີ້.ໝູ່ບ້ານອາຊີບຫຼໍ່ຂາງ ໝີ໊ດົ່ງ (ເມືອງ ຖຸຍງວຽນ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ) ໄດ້ຄົງຕົວມາເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປີ. ພາບ: ຫຼີຮວ່າງລອງ


ບັນດາເຕົາຫຼອມ ຢູ່ ໝູ່ບ້ານ ໝີ໊ດົ່ງ ໄດ້ມີແປວໄຟ ຮຸ່ງຕະຫຼອດ ວັນຄືນ. ພາບ: ຫຼີຮວ່າງລອງ


ໂຮງງານຫຼອມໝໍ້ຂາງ ຫວຽດມຸ່ຍ ຢູ່ໝູ່ບ້ານ ໝີ໊ດົ່ງ. ພາບ: ຫຼີຮວ່າງລອງ


ຂັ້ນຕອນຖອກຂາງໃສ່ ເບົ້າ ຫຼໍ່ ໃນເວລາຍັງຮ້ອນເປັນນໍ້າ. ພາບ: ຫຼີຮວ່າງລອງ


ຜະລິດຕະພັນໝໍ້ຂາງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໝູ່ບ້ານ ໝີ໊ດົ່ງ. ພາບ: ຫຼີຮວ່າງລອງ

ນາຍຊ່າງຫຼອມຂາງ ຢູ່ໂຮງງານ ຫວຽດມຸຸ່ຍ. ພາບ: ຫຼີຮວ່າງລອງ

 
ປະຕິບັດ: ຫຼີຮວ່າງລອງ
ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ