04/05/2017 10:02 GMT+7 Email Print Like 0

ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເຂົ້າສານ ກາເມົາ

      ກາເມົາ ພວມສຸມໃສ່ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເຂົ້າສານພິເສດສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ໂຄສະນາ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ

 (ພາບປະກອບ)
      ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເຂົ້າສານ ກາເມົາ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນບັນລຸມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສູງຕໍ່ຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ແຂວງ ກາເມົາ ພວມເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍສ້າງໂຄງປະກອບຂະແໜງຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າຄຸນນະພາບສູງເປັນຢ່າງດີ, ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມກໍ່ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເຂົ້າສານ ກາເມົາ. ທາງແຂວງກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວິສາຫະກິດ ເພື່ອໂຄສະນາ, ແນະນຳກ້ວາງຂວາງບັນດາຜະລິດຕະພັນເຂົ້າສານພິເສດທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ກາເມົາ ຢູ່ບັນດາສາຂາ, ຮ້ານຄ້າ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ປະຈຸບັນ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແຂວງ ມີແຜນການປະຕິບັດສ້າງໂຄງປະກອບຂະແໜງຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າຄຸນນະພາບສູງຄືນໃໝ່ໃນປີ 2020.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)