03/06/2017 07:28 GMT+7 Email Print Like 0

ສະພາແຫ່ງຊາດ ປຶກສາຫາລືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການມອບໂອນເຕັກໂນ ໂລຊີ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່).

      ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XIV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຟັງອະພິປາຍບົດລາຍງານ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການມອບໂອນເຕັກໂນໂລຊີ (ສະບັບປັບປຸງ)ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍນີ້. ຕອນບ່າຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຟັງການບັນຍາຍບົດລາຍງານອະທິບາຍ, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້, ອາວຸດເສີກ, ວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ເຄື່ອງມືໜູນຊ່ວຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງເນື້ຶອໃນທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍນີ້.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)