26/05/2017 10:55 GMT+7 Email Print Like 0

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດສັງຄົມ

      ໃນວາລະປະຊຸມຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຕາມຫນ່ວຍເພື່ອຕີລາຄາເພີ່ມເຕີມໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2016, ສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2017. 

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ ສັງຄົມ
      ຜ່ານການປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາມາດຕະການ, ການຊີ້ນຳບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ດັດຊະນີລາຄາໃຊ້ສອຍ ໃນເດືອນເມສາເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນທັນວາປີ 2016 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 0,9%. ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຫລາຍຄັ້ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາກະສິກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ດຶງດູດຫລາຍໂຄງການ, ວິສາຫະກິດລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດນີ້.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)