30/08/2019 11:15 GMT+7 Email Print Like 0

ສອນເດັກລອຍນຳ້ ເທິງແມ່ນຳ້ ລາມຢາງ

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ເລື່ອງເດັກນ້ອຍ ຈົມນຳ້ເສຍຊີວິດ ພວມກາຍເປັນຫາທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນຢູ່ປະເທດ ທີ່ມີແມ່ນຳ້ລຳເຊ ຫຼາຍສາຍຄື ຫວຽດນາມ. ຮັບຮູ້ໄດ້ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ, ບ້ານ ຫງີຫາຍ, ເກືອລໍ່ (ເຫງ້ອານ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສອນ ລອຍນຳ ້ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຢູ່ເທິງແມ່ນຳ້ ລາມຢາງ ໃນທຸກໆ ຕອນແລງ.
ເມື່ອເຖິງລະດູຮ້ອນ, ບັນຫາຄຸ້ມຄອງເດັກນ້ອຍ ເພື່ອບໍ່ໄດ້ເກີດເຫດຈົມນຳ້ຕາຍ ກຳລັງເປັນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ ຢູ່ບ້ານ ຫງີຫາຍ ຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງ, ເພາະວ່າ ໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ ຕິດກັບທະເລ ແລະ ແມ່ນຳ້ ລາມ. ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ທາງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ສອນຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ານການ ລອຍນຳ້ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢ່າງເຄັ່ງຮ້ອນ, ແຕ່ຕົ້ນລະດູຮ້ອນປີ 2019 ຍັງເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ກໍລະນີ ເດັກນ້ອຍຈົມນຳ ້ເສຍຊີວິດ. 

ຊາວບ້ານ ຫງີຫາຍ ທຳມາຫາກິນຕາມທະເລ, ຕາມແມ່ນຳ້ລຳ ເຊ. ແຕ່ລະມື້, ຜູ້ຊາຍໄປຫາປາຢູ່ກາງທະເລ, ຜູ້ຍິງຢູ່ເຮືອນ ປຸງແຕ່ງນຳ້ປາ, ຕາກສິນທະເລ, ເພາະສະນັ້ນ ບໍ່ມີເວລາເພື່ອເບິ່ງ ແຍງດູແລ ເດັກນ້ອຍ. ນາງ ຫງວຽນທິແທງ ຢູ່ຄຸ້ມ 1 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຫຼັງຈາກ ກໍລະນີນັກຮຽນ 3 ຄົນ ຈົມນຳ້ເສຍຊີວິດ ເກີດຂຶ້ນໃນ ເດືອນ ມັງກອນ 2019, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມາ ຂົນຂວາຍ ຊາວບ້ານທຸກຄົນ ຈົ່ງສະຫຼະເວລາເພື່ອເບິ່ງແຍງ ດູແລເດັກນ້ອຍ, ສອນເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ການລອຍນຳ້”.
 

ຊາວບ້ານ ຫງີຫາຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຫ້ອງຮຽນສອນເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ ການລອຍນຳ້ ເທິງແມ່ນຳ້ ລາມ. ພາບ: ເຕິດເຊີນ/VNP


ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ຫງີຫາຍ ໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງຂົວໄມ້ໄຜ່ ຫຼາຍແຫ່ງ ຕໍ່ກັບແມ່ນຳ້ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈັບໃນເວລາ ຮຽນ ລອຍນຳ້. ພາບ: ທົງທ້ຽນ/VNP


ຫ້ອງຮຽນສອນເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ ການລອຍນຳ້ ເທິງແມ່ນຳ້ ລາມ
ໄດ້ປະກອບມີເສື້ອຊູຊີບ ແລະ ກົງເບັງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ. ພາບ: ເຕິດເຊີນ/VNPແມ່ສອນລູກຮູ້ເຖິງວິທີການລອຍນຳ້ ພາບ: ທົງທ້ຽນ/VNP


ເດັກນ້ອຍລອຍນຳ້ເທິງແມ່ນຳ້ ລາມ. ພາບ: ເຕິດເຊີນ/VNP


ການສອນລອຍນຳ້ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຄມຝັ່ງແມ່ນຳ້ ລາມ ຢູ່ບ້ານ ຫງີຫາຍ ນຳມາຜົນສຳເລັດຕົວຈິງ. ພາບ: ເຕິດເຊີນ/VNP

ແຕ່ລະປີ, ຢູ່ຫວຽດນາມ ມີເດັກນ້ອຍກວ່າ 2.000 ຄົນຈົມນຳ້ເສຍຊີວິດ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈົມນຳ້ຕາຍ ໃນຍາມພັກແລ້ງ, ຢູ່ເຮືອນ ແລະ ໄປຫຼິ້ນຂ້າງນອກ. 
ແຫຼ່ງ: ກະຊວງແຮງງານ-ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ

ຊາວປະມົງຢູ່ບ້ານ ຫງີຫາຍ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດຕົວຈິງຕາມແມ່ນຳ້ ລາມ ແລະ ເຫັນຫາດຊາຍຫຼາຍບ່ອນ ທີ່ສາມາດ ນຳໃຊ້ເພື່ອສອນເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ການລອຍນຳ້. ອຳນາດ ການປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນຈິ່ງໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງຂົວໄມ້ໄຜ່ຫຼາຍແຫ່ງ ຕໍ່ກັບແມ່ນຳ້ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈັບໃນເວລາຮຽນລອຍນຳ້ ແລະ ລະດົມຊາວ ປະ ມົງ ຜູ້ທີ່ລອຍນຳ້ເກັ່ງ ມາສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ. ທ້າວ ຫງວຽນວັນຕິ່ງ, ຊາວປະມົງ ຄົນໜຶ່ງ ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງເດັກນ້ອຍຮຽນລອຍນຳ້ ຢູ່ແມ່ນຳ້ ລາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາເຕັກນິກການຮຽນລອຍນຳ້ ທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນ ຢູ່ສະລອຍນຳ້ ມັນຕ່າງກັບເຕັກ ນິກການຮຽນລອຍນຳ້ ຢູ່ແມ່ນໍ້າ ແລະ ທະເລ. ຕົວຢ່າງ ເມື່ອຮຽນລອຍນຳ ້ຢູ່ສະລອຍນຳ້ ຈະບໍ່ມີ ນຳ້ວົນ, ນຳ້ໃຕ້ດິນ, ຂີ້ຊາຍຫຼຸບ ຫຼື ກະແສນຳ້ໄຫຼຢູ່ໄກຈາກຝັ່ງ. ແຕ່ເວລາລອຍນຳ້ຢູ່ແມ່ນຳ້ ຫຼື ທະເລ, ພວກເຮົາຕ້ອງ ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ເພາະ ສະນັ້ນ, ເວລາຮຽນລອຍນຳ້ຢູ່ແມ່ນຳ້ ລາມ ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ຊາວປະມົງຫຼາຍຄົນ ຄືອ້າຍ ຕິ່ງ ສາມາດເຜີຍແຜ່ບັນດາເຕັກນິກການລອຍນຳ້ ໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍຮູ້. 

ການສອນລອຍນຳ້ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຄມຝັ່ງແມ່ນຳ້ ລາມ ຢູ່ບ້ານ ຫງີຫາຍ ນຳມາຜົນສຳເລັດຕົວຈິງ. ແຕ່ຕົ້ນ ລະດູຮ້ອນປີ 2019 ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີກໍລະນີເດັກນ້ອຍ ຈົມນຳ້ຕາຍ ເກີດຂຶ້ນໃນບໍລິເວນນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາ ຫ້ອງຮຽນສອນລອຍນຳ້ດັ່ງກ່າວ ຈະສ້າງປະຖົມປັດໃຈໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການລອຍນຳ້ ສືບທອດອາຊີບຫາສິນໃນ ນຳ້ ຢູ່ກາງທະເລ ຂອງ ບັນພະບຸລຸດ. 

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ໄດ້ຊີ້ນຳກະຊວງແຮງ ງານ-ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ອົງການປະຈຳຂອງ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບເດັກ, ມີເອກະສານຮຽກຮ້ອງ ເຖິງຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ຂຶ້ນກັບສູນກາງ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຊີ້ນຳບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາວິທີ ເພື່ອກັນ, ຕ້ານສະພາບເດັກນ້ອຍ ເກີດອຸບັດເຫດ, ບາດເຈັບ ທີ່ເວົ້າລວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັນ, ຕ້ານສະພາບເດັກນ້ອຍ ຈົມນຳ້ ເສຍຊີວິດ. .
ປະຕິບັດ: ທົງທ້ຽນ ແລະ ເຕິດເຊີນ
ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ