25/05/2021 22:13 GMT+7 Email Print Like 0

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ

      ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຈົ່ງປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງຄະນະເລຂາ, ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ການວິໄຈສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ
(ພາບ: VGP)
      ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ຫາກໍ່ສົ່ງໂທລະເລກເຖິງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ; ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ. ໂທລະເລກຮຽກຮ້ອງວ່າ: ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຈົ່ງປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງຄະນະເລຂາ, ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ທຸກເຂດອຸດສາຫະກຳ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ້ອງປະຕິບັດການແຈ້ງອາການສຸຂະພາບພາກບັງຄັບສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານໝົດທຸກຄົນຢູ່ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮີບເຮັ່ງຊີ້ນຳປະກາດໃຊ້ບັນດາເອກະສານແນະນຳການແຍກຕົວ, ວິໄຈສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ບັນດາເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ເໝາະສົມກັບຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະເຂດ ແລະ ສະພາບການຜັນແປຂອງໂລກລະບາດເພື່ອສາມາດຮັກສາ ຫຼື ຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໄວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)