15/01/2018 10:56 GMT+7 Email Print Like 0

ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຈັດຕັ້ງວັນບຸນບໍລິຈາກເລືອດໃນປີ 2018

      ຕອນເຂົ້າວັນທີ 14 ມັງກອນ, ມີຜູ້ອາສາສະໝັກກວ່າ 1.500 ຄົນຊື່ງແມ່ນພະນັກງານ, ຊາວຫນຸ່ມ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແຂວງ ແທງຮວາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນບໍລິຈາກເລືອດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວັນອາທິດບໍລິຈາກເລືອດຄັ້ງທີ 10 ປີ 2018”. ທີ່ລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບເລືອດຈາກການບໍລິຈາກແມ່ນ 700 ຖົງ. 

ຊາວຫນຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິຈາກເລືອດ
ພາບ:bao yen bai
      ຢູ່ແຂວງເງ້ອານ, ຄະນະຊີ້ນຳການຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດແຂວງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງວັນ “ອາທິດບໍລິຈາກເລືອດ”ຄັ້ງທີ 10 ປີ 2018 ເຊັ່ນດຽວກັນ. ນະທີ່ນີ້ ມີພະນັກງານ, ຊາວຫນຸ່ມ ກວ່າ 1000 ຄົນຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບເລືອດຈາກການບໍລິຈາກ ແມ່ນເກືອບ 1000 ຖົງ. ສ່ວນຢູ່ແຂວງ ດົງນາຍ, ອຽນບາຍ ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງວັນບຸນ ບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບເລືອດຈາກການບໍລິຈາກກວ່າ 520 ຖົງ.      
      ໃນໄລຍະ 9 ປີຈັດຕັ້ງວັນບຸນດັ່ງກ່າວ (2008-2017), ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດໃນວັນອາທິດ ໄດ້ຂົນຂວາຍຜູ້ມາບໍລິຈາກເລືອດເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບເລືອດ ຈາກການບໍລິຈາກແມ່ນ 70.000 ຖົງ.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)