21/12/2021 20:28 GMT+7 Email Print Like 0

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 2 ຂອງວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 6

      ໃນຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາເລື່ອງປັບປຸງມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບາງລະບອບລາຍຈ່າຍຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ພິຈາລະຈາ, ຮັບຮອງເອົາລາຍການວຽກກງານປີ 2022 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ…
(ວາລະປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ)
      ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ເທື່ອທີ 2 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 – 22 ທັນວາ. ໃນຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາເລື່ອງປັບປຸງມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບາງລະບອບລາຍຈ່າຍຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ພິຈາລະຈາ, ຮັບຮອງເອົາລາຍການວຽກກງານປີ 2022 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍສືບຕໍ່ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ເກີນເທີ. ນອກນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດລາຍການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມືສາກົນ ປີ 2021; ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາລາຍການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດປີ 2022 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບາງເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນໆ.
        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ເທື່ອທຳອິດ, ເຊິ່ງດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08 – 10 ທັນວາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນ ເພື່ອພິຈາລະນາຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມວິສາມັນ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຕົ້ນປີ 2022.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)