04/01/2018 10:59 GMT+7 Email Print Like 0

ຂະແໜງຖ່ານຫີນຕ້ອງການມີກຳມະກອນ 4 ພັນຄົນໃນປີ 2018

      ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຮ່າງສ້າງໂຄງປະກອບກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຖ່ານຫີນ-ແຮ່ທາດຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2017-2020.

ໃນປີ 2018 ຂະແໜງຖ່ານຫີນຕ້ອງການມີກຳມະກອນ 4 ພັນຄົນ 
      ນັບແຕ່ປີ 2018 ຈະປະຕິບັດການທ້ອນໂຮມ, ຍຸບເລີກ, ຊັບຊ້ອນຄືນໂຄງປະກອບຂອງ 6 ບໍລິສັດ ແລະ 4 ຄະນະຄຸ້ມຄອງ; ຖອນທຶນຢູ່ບາງຫົວໜ່ວຍ. ທ່ານ ດັ້ງແທງຫາຍ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຖ່ານຫີນ-ແຮ່ທາດຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ :
       “ ຮອດທ້າຍປີ 2020, ຈຳນວນແຮງງານຂອງທັງກຸ່ມບໍລິສັດຈະຫຼຸດລົງເປັນຈຳວນຕ່ຳກ່ວາ 1 ແສນຄົນ. ແຕ່ຍັງຄົງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການແຮງງານຕື່ມອີກ, ສຳລັບປະລິມານການຜະລິດແມ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຮົາກໍສາມາດເຮັດໄດ້. ໃນປີ 2018 ຂະແໜງຖ່ານຫີນຕ້ອງການມີກຳມະກອນ 4 ພັນຄົນ. ທຳອິດແມ່ນຕ້ອງເພີ່ມສະມັດທະພາບໄປຄຽງຄູ່ກັບການເພີ່ມເດືອນໃຫ້ກຳມະກອນ ”.
 (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)