19/02/2016 10:16 GMT+7 Email Print Like 0

ໄກ່ດົງຕາວ

ໄກ່ດົງຕາວເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ, ຖືກໜັງສືພິມ Daily Mail ຂອງອັງກິດ ໃສ່ນາມວ່າ “ໄກ່ມັງກອນ” ເນື່ອງຈາກວ່າພັນໄກ່ດັ່ງກ່າວມີຕີນທີ່ໃຫຍ່ຕ່າງຈາກໄກ່ທຳມະດາ ແລະ ມີຮູບຊົງທີ່ປະຫຼາດຕັ້ງແຕ່ຕີນເຖິງຫົວ. ໄກ່ດົງຕາວໄດ້ຖືວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນພິເສດເນື່ອງໃນໂອກາດຈັດງານບຸນ ຫຼື ງານປີໃຫມ່ເນື່ອງຈາກເປັນໄກ່ທີ່ຊີ້ນມີຄຸນນະພາບຫອມ ແລະ ແຊບນົວ. 
ໄກ່ດົງຕາວເປັນພັນໄກ່ທີ່ມີຄ່າຫາຍາກຂອງຫວຽດນາມ. ລັກສະນະ ພິເສດຂອງໄກ່ປະເພດນີ້ແມ່ນມີຕີນຂີ້ຮ້າຍ, ໃຫຍ່ ແລະ ແຂງກະຕູດກະຕີດ. ເມື່ອໄກ່ເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່, ໄກ່ໂຕຜູ້ຈະມີນ້ຳໜັກເຖິງ 6 ກິໂລ. ໄກ່ດົງຕາວແມ່ນຜະລິດຕະພັນພິເສດຂອງຕາແສງດົງຕາວ, ເມືອງຄວ້າຍເຈົາ, ແຂວງຮືງອຽນ.

ລັກສະນະພິເສດທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ງ່າຍຂອງໄກ່ດົງຕາວແມ່ນ ມີຕີນ ໃຫຍ່ ແລະ ມີເກັດເປັນສີແດງສົດ. ໄກ່ໂຕຜູ້ຈະມີສອງສີ, ສີ “ມ໊າລິ້ງ” ແລະ ສີ “ມ໊າລົ້ວ”. ສີ “ມ໊າລິ້ງ” ແມ່ນໄກ່ມີສີຂຽວໄຂ່ມຸກເຫຼື້ອມ ແຕ່ຫົວ ຮອດຫາງສວຍງາມທີ່ສຸດ. ສຳລັບໄກ່ໂຕແມ່ກໍມີສອງສີຄື: “ມ໊າຈັ້ງ” (ສີຂາວ) ແລະ “ມ໊າເມີ້ນ” (ສີແດງເຂັ້ມ), ຂົນຫາງເປັນສີດຳທັງໝົດ.

ໄຂ່ໄກ່ດົງຕາວໄດ້ໝາຍໄວ້ຕາມລາຍຊື່ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວທີ່ສັ່ງ ຊື້ກ່ອນຈະເອົາເຂົ້າເຕົາຟັກໄຂ່. 


ດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຂອງໄກ່ດົງຕາວແມ່ນໄກ່ໂຕແມ່ຟັກໄຂ່ ບໍ່ໄດ້ຄ່ອງ ຕົວ, ຕີນໃຫຍ່ມັກຢຽບໄຂ່ແຕກໄດ້ງ່າຍ
ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າຂອງເຕົາ ຟັກໄຂ່ຢູ່ຕາແສງດົງຕາວມັກເລືອກຟັກໄຂ່ດ້ວຍວິທີໃຊ້ເຕົາອົບທຽມໄກ່ດົງຕາວທີ່ຫາກໍແຕກອອກຈາກໄຂ່ມີຮູບຮ່າງຄືກັນກັບໄກ່ທົ່ວໄປ. 


ໄກ່ດົງຕາວນ້ອຍຫາກໍແຕກຈາກເຕົາຟັກໄຂ່. 


ໄກ່ດົງຕາວມີອາຍຸໄດ້ 1 ເດືອນ. 


ທ່ານເລຮົ່ງເກື່ອງ ກຳລັງກວດກາໄກ່ດົງຕາວຕາມກຳນົດເວລາ ທີ່ນິຄົມ ຂອງຄອບຄົວ
ຢູ່ບ້ານດົງຕາວນາມ, ຕາແສງດົງຕາວ, ເມືອງຄວ້າຍເຈົາ, ແຂວງຮືງອຽນ. ຄອກລ້ຽງໄກ່ດົງຕາວອາຍຸແຕ່ 1-2 ເດືອນຕ້ອງໄດ້ເປີດໄຟເພື່ອຮັກສາ ຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ໄກ່ຢູ່ສະເຫມີ. 


ເພື່ອສາມາດລ້ຽງໄດ້ໄກ່ດົງຕາວພັນແທ້ເຖິງເວລາເຕີບໃຫຍ່ເຕັມໂຕ, ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງມີຄວາມພິຖີພິຖັນທີສຸດຄື:
ໃນລະດູໜາວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄກ່ອົບອຸ່ນ, ລະດູຮ້ອນເຮັດໃຫ້ໄກ່ມີຄວາມປອດໂປ່ງ, ເຢັນດີ.ໄກ່ທີ່ງາມຕ້ອງແມ່ນໄກ່ທີ່ມີຫອນຕິດ ແລະ ແຈບດີ, ພັນໄກ່ດົງຕາວຕ້ອງແມ່ນໂຕທີ່ມີຫົວໃຫຍ່, ແສງຕາຮ້າຍກາດ, ສົບສັ້ນ ແລະ ກອມເຂົ້າທາງໃນ. 


ຄິດສະເລ່ຍລ້ຽງໄກ່ດົງຕາວໃຫຍ່ໂຕໜຶ່ງໆທີ່ມີນ້ຳໜັກແຕ່ 2,5-3 ກິໂລ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາລ້ຽງຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນໜຶ່ງປີ.


ໄກ່ດົງຕາວເປັນພັນໄກ່ມີຄ່າຫາຍາກຂອງຫວຽດນາມ. ລັກສະນະ ພິ ເສດຂອງໄກ່ປະເພດນີ້ແມ່ນມີຕີນທີ່ໃຫຍ່ເກ້ງກ້າງ, ຂີ້ຮ້າຍ
ແລະ ເປັນ ກະຕູດກະຕີດ. ເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ເຕັມໂຕໄກ່ໂຕຜູ້ຈະມີນ້ຳໜັກເຖິງ 6 ກິໂລ. ໄກ່ດົງຕາວແມ່ນຜະລິດຕະພັນພິເສດ
ຂອງຕາແສງດົງຕາວ, ເມືອງຄວ້າຍເຈົາ, ແຂວງຮືງອຽນ.ໄກ່ດົງຕາວຢູ່ຕາແສງດົງຕາວ, ເມືອງຄວ້າຍເຈົາ, ແຂວງຮືງອຽນ ເປັນປະເພດໄກ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຫຼາຍຄົນ
ແລະ ຢາກຊື້ມາເປັນພໍ່ແມ່ພັນ, ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ພິທີໄຫວ້ບູຊາ ຫຼື ເຄື່ອງຕ້ອນຂອງຝາກ…

 
ເພື່ອສາມາດລ້ຽງໄດ້ໄກ່ດົງຕາວພັນແທ້ໂຕໜຶ່ງແຕ່ນ້ອຍເຖິງເວລາໄກ່ເຕີບໃຫຍ່, ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງມີຄວາມພິຖີພິຖັນທີສຸດຄື: ລະດູໜາວຕ້ອງ ໃຫ້ໄກ່ອົບອຸ່ນ, ລະດູຮ້ອນຕ້ອງໃຫ້ໄກ່ມີອາກາດປອດໂປ່ງ, ເຢັນດີ. ອາຫານຕົ້ນຕໍຂອງໄກ່ດົງຕາວແມ່ນຮຳ ແລະ ແປ້ງສາລີ. ຄຽງຄູ່ກັນ ນັ້ນ, ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ກິນຫມາກຖົ່ວຂຽວເພື່ອກະຕຸ້ນການຈະເລີນ ເຕີບໂຕໄວຂອງໄກ່ອີກດ້ວຍ.

ໄລ່ສະເລ່ຍໄກ່ດົງຕາວທີ່ໃຫຍ່ມີນ້ຳໜັກແຕ່ 2,5 ເຖິງ 3 ກິໂລກຣາມ ໃຊ້ເວລາລ້ຽງຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນໜຶ່ງປີ.

ເນື່ອງຈາກໄກ່ມີຈຸດພິເສດສະເພາະທີ່ເດັ່ນຊັດ, ຊີ້ນຫອມແຊບ, ຕີນ ໃຫຍ່, ຮູບຊົງງາມ, ດັ່ງນັ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດມື້ງານບຸນ ແລະ ປີໃໝ່, ໄກ່ດົງຕາວຖືເປັນທາງເລືອກແຖວໜ້າຂອງລູກຄ້າຜູ້ຊຳນານຈາກທົ່ວ ປະເທດຫລັ່ງໄຫລມາຊື້ເພື່ອເປັນຂອງຕ້ອນ “ພິເສດ”ຢູ່ສະເຫມີ. ໂດຍ ຜ່ານຫຼາຍເສັ່ນຄົນມາແລ້ວ, ປະຊາຊົນຢູ່ຕາແສງດົງຕາວ, ເມືອງຄວ້າຍ ເຈົາ, ແຂວງຮືງອຽນ ຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ແຫຼ່ງເຊື້ອພັນ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍ ແນວພັນໄກ່ທີ່ຫາຍາກນີ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງ ຖິ່ນ. 
ບົດ: ເງີນຮ່າ - ພາບ: ເຈີ່ນກົງດາດ
ບັນດາບົດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ