Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để phát triển Nông nghiệp Hà Nội

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để phát triển Nông nghiệp Hà Nội

Vùng trồng rau của các nông hộ HTX rau Tiền Lệ, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Những năm vừa qua, Hà Nội đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản. Qua đó, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, nhà sản xuất mà còn giúp người tiêu dùng được hưởng lợi từ việc tiếp cận nông sản an toàn với giá cả hợp lý…Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp. Sự phát triển của nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị cho thấy vai trò quan trọng của việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hợp đồng. Đồng thời, việc thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc là tiền đề bảo đảm cho các chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và đầu tư có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh nông sản nói riêng.
Tổ chức buổi tập huấn phát triển liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân ở xã Tiền Lệ, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Hiện nay, có ba hình thức liên kết chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp là liên kết tiêu thụ sản phẩm qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với nông hộ; liên kết có hỗ trợ đầu tư và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với nông hộ; liên kết theo chuỗi giá trị khép kín. Trong đó, hình thức liên kết tiêu thụ sản phẩm qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với nông hộ khá phổ biến. Đây là kiểu liên kết dọc giữa doanh nghiệp và nông hộ.
Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thủy Sản Hà Nội đã phối hợp với Viện nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Về hình thức liên kết trong 145 chuỗi, có 14 chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 1 chuỗi liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 46 chuỗi liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 2 chuỗi liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 54 chuỗi liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 7 chuỗi liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và 21 chuỗi liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...
Rau được trồng trong nhà màng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.
Phát huy vai trò sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, để làm đầu mối tiếp nhận ứng dụng kỹ thuật mới và chuyển giao cho các thành viên nông hộ. Trong đó, đơn vị chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phải xác định là một mắt xích không thể tách rời trong chuỗi liên kết, chịu trách nhiệm cùng hướng dẫn thành viên trong sản xuất, thu hoạch, chế biến và bảo quản để có sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của đơn vị phân phối tiêu thụ.
Đơn vị phân phối, tiêu thụ sản phẩm làm tốt công tác dự tính, dự báo thị trường tiêu thụ, yêu cầu làm rõ về số lượng, chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm để làm cơ sở cho đơn vị chuyển giao, hợp tác xã và người sản xuất áp dụng với công nghệ phù hợp và giá thành hợp lý nhất, giúp tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Với hình thức liên kết này, hợp đồng được ký ở đầu vụ và ấn định thời điểm sản xuất, giao hàng, số lượng, yêu cầu chất lượng và giá thành sản phẩm. Doanh nghiệp có thể cung cấp tín dụng, cung ứng vật tư, máy móc, tư vấn kỹ thuật cho nông hộ, nhưng doanh nghiệp cũng có quyền từ chối mua sản phẩm không đạt chất lượng. Về bản chất, mô hình liên kết này tích hợp nông hộ vào chuỗi giá trị trên phạm vi toàn vùng, toàn quốc và thậm chí toàn cầu khi có sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia.

Vừa qua (10/2022), Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản va Thủy Sản Hà Nội đã phối hợp với Viện nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức buổi tập huấn phát triển liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân ở xã Tiền Lệ, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cũng trong buổi tập huấn đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ giữa Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nông sản Kinh Bắc và một số nông hộ ở đây.

Việc nông dân chủ động tiếp cận khoa học - kỹ thuật và phát triển các mô hình theo chuỗi liên kết cũng sẽ góp phần quan trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập người dân, đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn Hà Nội./.

 

Thực hiện: Công Đạt / Báo ảnh Việt Nam


Top