27/10/2015 09:17 GMT+7 Email Print Like 0

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo

Một khóa đào tạo ngắn hạn công tác mặt trận cho cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Chiều 26/10, Hội thảo khoa học về chủ đề "Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam và Lào" đã được tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học của hai nước trao đổi, làm sáng tỏ về mặt lý luận, thực tiễn và đề xuất phương hướng, giải pháp hiện thực hóa quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa hai nước.

Tại hội thảo, các nhà khoa học của hai nước nêu rõ xác định được tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đảng, Nhà nước Việt Nam và Đảng, Nhà nước Lào đều rất chú trọng, đề cao công tác đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cho hệ thống chính trị của hai nước.

Trong quá trình đó, với quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, nhất là trong quan hệ hợp tác xây dựng đội ngũ cán bộ, Việt Nam đã tiến hành đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác đoàn thể và cán bộ chuyên môn của Lào. Hợp tác giữa hai nước về giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được triển khai sớm và thu được kết quả khả quan...

Ngoài việc đào tạo cán bộ đại học và sau đại học, Việt Nam còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhiều hệ lớp khác nhau, góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào.

Các đại biểu nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và quan hệ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều học giả, nhiều nhà nghiên cứu của hai nước. Trong điều kiện tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở mỗi nước, việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu quan hệ hợp tác giữa hai Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để có được đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Với yêu cầu mới của cách mạng mỗi nước hiện nay, nội dung của những công trình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu về quan hệ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào phải không ngừng được nâng cao về chất lượng, qua đó làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách trong quan hệ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa hai nước./.

 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA