04/04/2017 15:41 GMT+7 Email Print Like 0

Việt Nam đề xuất các biện pháp cải thiện bất bình đẳng và an sinh


Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Đại hội đồng IUP 136.
(Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)
Ngày 3/4, trong khuôn khổ cuộc họp toàn thể của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 136 với sự tham dự của các nghị sỹ đến từ 132 quốc gia, các đại biểu tiếp tục thảo luận về chủ đề "Giải quyết tình trạng bất bình đẳng: Đảm bảo phẩm giá và an sinh cho tất cả mọi người."

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đoàn Việt Nam đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại cuộc họp.

Trong bài phát biểu của mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng IPU cũng như những bài phát biểu tại Đại hội đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho hay là một quốc gia đang phát triển, vượt qua những khó khăn trong lịch sử, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển kinh tế xã hội và luôn nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế phải luôn chú trọng tới đảm bảo bình đẳng, công bằng cho người dân. Nhờ những chủ trương, chính sách đúng đắn của Nhà nước nhằm xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Việt Nam đã thực hiện được hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hơp quốc, đặc biệt là việc hoàn thành 3/8 mục tiêu trước thời hạn (năm 2015), đó là xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học và tăng cường bình đẳng nam nữ, nâng cao vị thế cho phụ nữ.

Việt Nam đang tích cực xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu và 169 mục tiêu cụ thể của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó đưa ra những chính sách cụ thể thực hiện Mục tiêu 10, dành riêng cho nhóm dân số nghèo nhất được tiếp cận tín dụng ưu đãi, tăng cường chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cơ hội bình đẳng và giảm bất bình đẳng trong hưởng lợi cho tất cả mọi người.

Quốc hội Việt Nam đã xây dựng Hiến pháp 2013, tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp như cụ thể hóa Hiến pháp như Luật bảo hiểm y tế, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật bình đẳng giới, Luật công đoàn, Bộ luật lao động, Luật báo chí, Luật tiếp cận thông tin, Luật thanh niên, Luật người khuyết tật, Luật người cao tuổi, Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, Luật tín ngưỡng, tôn giáo đặc biệt là đã ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho các dân tộc thiểu số, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, phân công nhân sự điều hành các lĩnh vực bảo đảm thực hiện các chính sách ưu việt này.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như biến đối khí hậu, nước biển dâng, hạn chế về nguồn lực cho các lĩnh vực xã hội, trình độ phát triển của các vùng không đồng đều... Do đó, Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế trong quản lý và điều hành nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định việc góp phần quan trọng cải thiện bất bình đẳng, có nhiều hành động tích cực hơn nhằm đảm bảo nhân phẩm và an sinh cho mọi người là một nhiệm vụ quan trọng và lâu dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã nêu ra tám đề xuất cụ thể tại cuộc họp./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA