11/03/2019 09:41 GMT+7 Email Print Like 0

Việt Nam chủ trì xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại khu vực CLV

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 10/3, Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia chính thức ký Biên bản Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 12 Tam giác Phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia (JCC CLV DTA 12).

Diễn ra từ ngày 7-10/3 tại tỉnh Kratie (Campuchia), JCC CLV DTA 12 được đồng chủ trì bởi Bộ trưởng Thương mại Vương quốc Campuchia Pan Sorasak, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Suphan Keomixay và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Chí Dũng.

Sau hai ngày diễn ra phiên họp của các tiểu ban và cấp chuyên viên, một trong những nội dung quan trọng được nêu rõ trong Biên bản là việc Bộ trưởng ba nước đồng ý với đề xuất giao phía Việt Nam chủ trì xây dựng kế hoạch hành động để triển khai hiệu quả Hiệp định về Xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại khu vực Tam giác Phát triển CLV đã được ký kết ngày 3/11/2016 tại Siem Reap (Campuchia) và xây dựng các kế hoạch, dự án cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030./.

VNP/TTXVN
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA