Trường Sa nhìn từ Biển Đông

Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, khỏi phải nói tôi đã vui sướng đến như thế nào khi giấc mơ tôi đã trở thành sự thật. Khăn gói lên đường, hành trang quan trọng nhất là chiếc máy ảnh. Có đi, có lênh đênh mới tận mắt thấy biển đảo và con người Trường Sa đẹp đến như thế nào.

Mã nhúng

Link chia sẻ