Nhà thờ Huyện Sỹ

Nhà thờ Huyện Sỹ tọa lạc tại một khu đất cao và rộng hơn 1 mẫu, khoáng đãng nhất vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, được khởi công xây dựng năm 1902, khánh thành năm 1905 của thế kỷ 20.

Mã nhúng

Link chia sẻ