Mẫu Tam phủ - Di sản của niềm tin và khát vọng

Người Việt có câu “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ”, ấy là muốn nói đến tục giỗ Mẹ vào tháng Ba âm lịch để tưởng nhớ công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Ở Việt Nam, tục thờ Mẫu có ở nhiều nơi, nhưng Phủ Dầy - Nam Định được xem là cái nôi của loại hình tín ngưỡng độc đáo này. Ngày 1/12/2016, tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 11 của Việt Nam được UNESCO vinh danh, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa vô giá của người Việt và của cả thế giới./.

Mã nhúng

Link chia sẻ