Giấy truyền thống của người Mông

Người Mông đã phát triển đa dạng các nghề thủ công như đan lát, rèn, làm yên ngựa, đồ gia dụng... Một trong những nét độc đáo nhất phải kể đến đó nghề làm giấy bản với cách dùng độc đáo, lạ thường.

Mã nhúng

Link chia sẻ