Gà Đông Tảo sản vật ngày Tết

Từ xa xưa, gà Đông Tảo, một giống gà quý được dùng làm đồ cúng tiến cho vua chúa. Trải qua nhiều đời, người dân ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, vẫn còn lưu giữ được nguồn gen và nhân rộng loại gà quý hiếm này để phục vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Mã nhúng

Link chia sẻ