Đào Nhật Tân gối vụ

Từ tháng 11 năm trước đến tháng 1 năm sau, làng đào Nhật Tân (Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) bắt đầu vào mùa gối vụ. Vào thời điểm này, các hộ trồng đào bắt đầu tiến hành ghép mắt cho đào thế mùa năm sau và tiến hành tuốt lá cho đào cành phục vụ Tết Bính Thân.

Mã nhúng

Link chia sẻ