Cacao Trảng Bom

Nhiều năm qua, mô hình xen canh cacao với các cây trồng khác đã được áp dụng và phát triển rất nhanh tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Mã nhúng

Link chia sẻ