Bảo vật hoàng cung

Kim sách triều Nguyễn là một loại thư tịch cổ đặc biệt được làm từ các kim loại quý ( vàng, bạc), dùng để ghi lại các việc chính sự, lễ nghi triều đình như sự kiện các hoàng đế lên ngôi, lập hoàng thái tử, hoàng hậu hoặc ghi công, phong tước và dâng, ban tôn hiệu, tôn thụy cho hoàng thân, quốc thích … Lời sách do các hoàng đế tự biên soạn hoặc sai các đại thần chấp bút. Việc chế tạo giao cho Hữu ty thuộc bộ Lễ thực hiện. Xưởng này nằm ngay trong hoàng cung, phía đông Tử Cấm Thành (Huế), thuộc khu vực của Phủ Nội vụ, nơi lưu giữ kho báu của triều đại.

Mã nhúng

Link chia sẻ