29/08/2015 13:03 GMT+7 Email Print Like 0

Văn phòng Chính phủ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất của Chủ tịch cho Văn phòng Chính phủ.
(Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Ngày 28/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ, đã đến dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Văn phòng Chính phủ vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nêu rõ: Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, Văn phòng Chính phủ đã không ngừng đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Đó là, việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp.

Công tác thông tin, truyền thông được đẩy mạnh nhằm phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý công việc; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, phẩm chất và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ.

Với những thành tích đạt được, Văn phòng Chính phủ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánh giá trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, Văn phòng Chính phủ đã đồng tâm, hợp lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục đề cao kỷ cương, kỷ luật; thực hiện phê bình và tự phê bình; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tài, có tầm, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ cần quán triệt lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh."

Phó Thủ tướng tin tưởng, với truyền tốt đẹp, Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục đoàn kết, lao động sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục ghi thêm những trang sử vẻ vang của Văn phòng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA