13/05/2015 06:54 GMT+7 Email Print Like 0

Trao đổi kinh nghiệm Việt - Mỹ trong lao động và việc làm

Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (bên phải) và ông Simon Matthews, Tổng Giám đốc Tập đoàn Manpower phụ trách khu vực Thái Lan, Việt Nam, Trung Đông
ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2015-2018. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Ngày 12/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội và Tập đoàn Mapower của Mỹ đã thỏa thuận tiếp tục hợp tác trao đổi các kinh nghiệm và thực tiễn trong lĩnh vực lao động, việc làm giai đoạn 2015-2018.

Quan hệ hợp tác giai đoạn này được xây dựng theo tinh thần và những kết quả hợp tác đạt được giữa hai bên trong giai đoạn 2008-2011 và 2014; hướng đến thực hiện Bộ Luật Lao động Việt Nam, các Công ước lao động quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn, nhằm mục tiêu tạo nhiều việc làm hơn, xây dựng thị trường lao động hoàn thiện hơn để hỗ trợ phát triển kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hai bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với những nội dung cụ thể: xây dựng, hoàn thiện khung pháp luật để điều chỉnh thị trường lao động, hỗ trợ xây dựng chính sách về hoạt động dịch vụ việc làm; xem xét việc áp dụng các quy định pháp luật về cho thuê lại lao động, đưa ra các đề xuất sửa đổi bổ sung; đào tạo các kỹ năng mềm.

Theo đó, Tập đoàn Mapower sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện các hoạt động hợp tác. Manpower cũng đảm bảo tôn trọng các quy định của Việt Nam trong quá trình hợp tác với Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội và các đối tác Việt Nam khác có liên quan để thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn này.

Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cử các đơn vị đầu mối liên hệ, làm việc với các đối tác Việt Nam khác để hợp tác với Manpower trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác đã thỏa thuận.

Về cơ chế hợp tác để thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ bản ghi nhớ, hai bên nhất trí chia sẻ lợi ích trên cơ sở cam kết có trách nhiệm bình đẳng vì sự thành công chung.

Với cơ chế hợp tác này, Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội và Tập đoàn Manpower mong muốn sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, cùng nhau thúc đẩy tiến trình phát triển của mỗi bên thông qua chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ Manpower, kết hợp với những kiến thức và hiểu biết về thị trường lao động của quốc gia và địa phương từ Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội./.


TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA