15/10/2015 07:33 GMT+7 Email Print Like 0

Tổng Bí thư phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội, sáng 14/10. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 445 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các vị nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trên các lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới.

Về phướng hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh 7 nội dung cần tập trung làm tốt trong thời gian tới, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vai trò đầu tàu về kinh tế-xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế ; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan t ỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

Trên cơ sở phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần không ngừng phấn đấu vươn lên, năng động, sáng tạo, tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nội ngành, cơ cấu giữa các ngành; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển; chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành phố; phấn đấu để Thành phố tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng Bí thư lưu ý Thành phố Hồ Chí minh cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập nước, kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong Vùng; tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, hạn chế tác hại biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tổ chức lại đời sống dân cư đồng thời với việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại.

Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cần đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục-đào tạo, xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư, chăm lo các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội... nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thật sự là Thành phố nghĩa tình.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cần lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hành động "diễn biến hòa bình," gây bạo loạn lật đổ; tăng cường phối hợp, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Chú trọng xây dựng và bảo vệ ở mỗi cơ sở, từ mỗi con người; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng kinh tế đều tăng thêm hiệu quả xã hội, nâng cao khả năng tự bảo vệ và có đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sức mạnh giữ nước, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và hiện đại hóa quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sạch của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

Thực hiện thật tốt công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí..., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó mật thiết, tận t ụy phục vụ nhân dân; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, làm cho chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý. Cải cách hành chính phải đồng bộ về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng yêu nước, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tự hào, tin yêu sâu sắc và mong muốn Thành phố không ngừng phát triển nhanh, bền vững; tin tưởng chắc chắn rằng với tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước," Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; mãi mãi xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố Anh hùng, Thành đồng của Tổ quốc.

Đại hội làm việc từ ngày 14-17/10 tới.

Bên lề Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan triển lãm thành tựu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh./.

 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA