17/01/2015 08:07 GMT+7 Email Print Like 0

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2015

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngày 16/1, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trên cơ sở phân tích hạn chế, tồn tại cần khắc phục, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân là phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; đổi mới mạnh mẽ và toàn diện để xây dựng hệ thống viện kiểm sát thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, của nhân dân.

Tổng Bí thư chỉ rõ, ngành Kiểm sát cần tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và khẩn trương thực hiện Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân vừa được Quốc hội thông qua; tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế; thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì xây dựng Dự án Bộ Luật Tố tụng hình sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xây dựng các dự án Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự...

Tổng Bí thư nhắc nhở với vị trí, trách nhiệm quan trọng của một cơ quan được giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, Viện Kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có liên quan để chủ động trong nắm thông tin về tội phạm tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng.

Tổng Bí thư đề nghị, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cấp ủy đảng trong ngành phải hết sức chú trọng công tác cán bộ, gắn công tác này với việc củng cố, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng thời, ngành Kiểm sát cần tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực hoạt động, phục vụ thiết thực cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; tích cực thực hiện các hoạt động với tư cách là thành viên chính thức của Hiệp hội Công tố viên quốc tế; làm tốt vai trò của cơ quan đầu mối tương trợ tư pháp về hình sự để thúc đẩy quá trình giải quyết các vụ án xuyên biên giới.

Tổng Bí thư tin tưởng, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn, toàn diện và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng nền tư pháp Việt Nam thực sự "Trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Trong 2 ngày làm việc (16-17/1), các đại biểu sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao./.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA