09/01/2017 18:04 GMT+7 Email Print Like 0

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cán bộ luôn là gốc của mọi vấn đề

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc trả lời phỏng vấn của TTXVN về những vấn đề liên quan đến đời sống, kinh tế, xã hội... của đất nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng. Theo Tổng Bí thư, cán bộ luôn là gốc của mọi vấn đề, mọi việc thành hay bại là do cán bộ...

Báo ảnh Việt Nam trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một phần nội dung bài phỏng vấn quan trọng này.
- Thưa Tổng Bí thư, có thể thấy tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí dường như vẫn còn rất nhức nhối; xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là vấn đề nội bộ của Đảng mà đã trở thành mối quan tâm lớn của toàn dân. Tổng Bí thư có thể cho biết ý kiến về vấn đề này, đâu là những yếu tố căn cốt nhất để tiếp tục làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Qua các khóa, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, cơ bản lâu dài.

Mỗi lần ban hành Nghị quyết đều có trọng tâm riêng, nhưng có một điểm nhất quán, xuyên suốt đó là các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều thấy cần thiết phải thường xuyên, liên tục, chăm lo thực hiện thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trước đây, khi nói đến nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ, thường nói đến âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; đến Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã thẳng thắn chỉ rõ, phân tích sâu sắc tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến,
quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khoá XII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVNToàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Cái mới của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) là đưa ra nhận diện thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, thế nào là tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó, đồng thời khẳng định quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi bằng 4 nhóm giải pháp đồng bộ, kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Mục tiêu là khắc phục cho được những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Nếu nói công tác xây dựng Đảng là then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Cán bộ luôn là gốc của mọi vấn đề, mọi việc thành hay bại là do cán bộ. Đường lối hay bao nhiêu, chủ trương chính sách đúng bao nhiêu, nhưng nếu cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thậm chí làm sai lệch, thì cũng không thể thực hiện được...

Nghị quyết Trung ương 4 lần này bên cạnh nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng, đã đề cập đầy đủ hơn nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, đề cao kỷ luật, kỷ cương, tính thượng tôn pháp luật; nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức có quyền, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm, xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội, không để tự tung tự tác, độc đoán, chuyên quyền.

Đồng thời, phải thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, “duyệt-cấp”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, “sân sau”, trục lợi...


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2016. Ảnh: Trí Dũng/TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương,
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại
Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ sáu, Khoá VIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ và nhân dân xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Vừa qua, một loạt quy định của Trung ương, của Chính phủ được hoan nghênh, như chống chạy tuổi, chạy luân chuyển, rồi cấm chè chén, quà cáp, biếu xén...

Nghị quyết Trung ương 4 vừa rồi đã nhận được sự thống nhất rất cao, quyết tâm rất lớn, bây giờ điều quan trọng là phải biến quyết tâm thành hành động, nói phải đi đôi với làm.

Cái mừng là sau khi có chỉ đạo, dường như cả guồng máy, cả hệ thống đã cùng vào cuộc, các cấp ủy, tổ chức đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành cùng phát huy trách nhiệm, tham gia thực hiện với tinh thần cao nhất, góp phần vào cuộc đấu tranh chung.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ và kỳ vọng Nghị quyết này sẽ được thực hiện đến nơi đến chốn, tạo chuyển biến rõ nét trên thực tế.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp, nhưng không thể không làm.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, vừa phát triển được kinh tế; xã hội ổn định; đất nước không ngừng phát triển đi lên.

Trước hết phải có đời sống no đủ thì người dân mới yên tâm, tin tưởng được, đất nước có bình yên thì mới phát triển được.

Cho nên, phải tính toán toàn diện, tổng thể với phương pháp biện chứng. Nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt phải được thực hiện đồng thời với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm.

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng phải được thực hiện đồng thời với các Nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, tạo chuyển biến đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực.

Một mùa Xuân mới đang về, mang theo sức sống mới, niềm tin mới. Để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống văn hiến Việt Nam, nỗ lực phấn đấu tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc.

- Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư! 
 
TTXVN/Báo ảnh Việt Nam
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA